frankvanormondt.nl plaatst alleen eigen cookies, dus niet van derden; gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook

Wiki - index

Alfabetisch overzicht van veel voorkomende begrippen uit Wiki, Frank's mini-encyclopedie over strategie en innovatie. Als u op een begrip klikt gaat u naar een artikel waarin het begrip voorkomt. Bij een vetgedrukt begrip betreft het een hoofdartikel. Staan er cijfers (ref2 ref3 enz.) achter een begrip dan komt het in meerdere artikels voor.

A      B      C      D      E      F      G      H      I      J      K      L      M      N      O      P      R      S      T      U      V      W      Z      

A

aanbevolen   ref2
aandelen
aanpak
aanschaf
abell   ref2   ref3   ref4
absolute
account
accountplan
adopters
advies
afdelingen
afkorting
afvoerputje
agile   ref2
agile-scrum
ahaus
alternatief
ambitie
ambities
analyse   ref2   ref3   ref4
argumenten
aspecten
assortiment

B

baat
backlog   ref2
balanced   ref2
balans
bank
basis
baten   ref2
bedenken
bedreiging   ref2
bedreigingen
bedrijf   ref2
bedrijven   ref2
begrijpen
begrip   ref2   ref3
beheren
behoefte
belangrijke
belangrijkste   ref2
bepalen   ref2   ref3
berekend   ref2
berekenen
berekent
beslaat
besliscriteria   ref2   ref3
beslisser
beslissingen   ref2   ref3
beslissingscriteria
bestaansmiddelen
bestaat
betekenis
beter
bevat
bevinden
bezig
bezittingen
bijgesteld
binnen
boekjaar
borgen
box
brainstorm
brainstormen
branche   ref2
brochure   ref2   ref3   ref4   ref5
bsc
btw
buiten
business   ref2   ref3   ref4   ref5
business-case
business-definition-pmt-model-abell
business-model
businesscase   ref2   ref3   ref4   ref5
businesscase-management   ref2
businesscases
businessmodel
businessplan   ref2   ref3   ref4   ref5
buzan

C

capaciteit
case   ref2
case-study-analyse
cases
categorie   ref2
categorymanager
change
changing
chaos
checklist   ref2   ref3   ref4   ref5
cijfers
commercially
competitive
component
componenten
concurrentie
confrontatiematrix
consultancy   ref2   ref3
continu
controleren
convergeren
corporate
creëren
criteria
criterium

D

data
deelmarkt
definitie   ref2
delen
deliverables
denken
design
details   ref2   ref3
dienst   ref2
diensten   ref2   ref3   ref4   ref5
diepman
dimensie
dirkse-hulscher
divergeren
dividend
document   ref2
doel   ref2   ref3   ref4
domein
download   ref2   ref3   ref4   ref5
downloads   ref2   ref3
drijvende
drucker
dunne

E

e-learning
early
effect
effectief   ref2
eigen
eigenaar
einde
elevator
elevator-pitch   ref2   ref3
elkaar
evaluatie
evalueren
exploitatie
externe   ref2

F

fase   ref2   ref3
fases   ref2
financials
financieel   ref2   ref3   ref4
financiele
financien   ref2
financiering
format   ref2   ref3   ref4   ref5
formuleer
frank   ref2   ref3   ref4   ref5
freezing
functie
functionaliteit

G

gebruik
geflopte
gegevens
geld   ref2   ref3
geleverd
genereren
gevoelige
gevorderden   ref2   ref3
gewicht
goederen   ref2   ref3   ref4
goedkeuren
gokit
grootheid

H

hagedoorn
hampsink
handleiding   ref2   ref3   ref4   ref5
heere
heisessie   ref2   ref3   ref4
hoofdonderdelen
hoog

I

idee
identiteit
impact
implementatie
in-company   ref2   ref3   ref4   ref5
indelen
indeling   ref2
infaseren
informatie
inhoudelijke
initiatie
ink
ink-managementmodel
inkomsten
innovatie   ref2
innovatieboek   ref2   ref3   ref4   ref5
innovatief
innovatieproces
innovaties
innovatieve
innovation
innoveren   ref2   ref3   ref4   ref5
inspiratie
instrument   ref2
intelligence   ref2   ref3
interne   ref2   ref3
inventarisatie
investering   ref2   ref3   ref4   ref5
investeringsbeslissingen
invoeren
isbn
items

J

jaarrekening   ref2   ref3   ref4
jaarrekening-lezen

K

kanban
kans
kansen
kaplan
kasstroomoverzicht
kennis
keuze
kiezen   ref2
klant   ref2
klanten   ref2
klanttevredenheid
kompas
kopen
kosten   ref2   ref3   ref4   ref5
kosten-batenanalyse   ref2   ref3   ref4
kostprijs
kotter
kpi   ref2   ref3
kpi-en   ref2
krachten
kritieke   ref2   ref3
kritieke-prestatie-indicator-kpi
kritisch
kritische   ref2
kritische-succesfactor-ksf
ksf   ref2
ksf-en
kubus
kwaliteit   ref2   ref3

L

laag
laggards
lange
langetermijnplanning
late
leider
lenen
leren
lerend
levenscyclus
leveranciers
levert
levertijd
lezen
lift
lijst
links
literatuur   ref2
lubberding

M

maak
majority
management   ref2   ref3   ref4   ref5
managementprobleem
managementsamenvatting   ref2
manager   ref2   ref3   ref4   ref5
managers   ref2
manier
manieren
marketing
markt   ref2   ref3   ref4   ref5
markten
marktinnovatie
master   ref2
masterclass   ref2   ref3   ref4   ref5
maximaliseren
medewerkers
meegenomen
meerjarenplan   ref2
meerwaarde
meetbaar   ref2
mensen
meten   ref2
methode   ref2   ref3   ref4
middelen   ref2
missie   ref2   ref3   ref4   ref5
missie-visie
missie-visie-strategie
mission
model   ref2   ref3   ref4
moving
multicriteria-analyse

N

nazorg
niet-financieel
nieuwe   ref2   ref3
niveau   ref2
non-financials   ref2   ref3   ref4   ref5
non-profitorganisatie
normwaarde
norton
nut   ref2   ref3

O

omstandigheden
onderdeel   ref2   ref3   ref4
onderdelen
ondernemer
ondernemers
onderneming   ref2   ref3   ref4
ondernemingsplan   ref2   ref3
onderwerpen
onderwijs
ontwerp   ref2
ontwerpen
ontwikkeld
ontwikkelfase
ontwikkelingen
ontwikkelteam   ref2
onvermogen
onzekere
opheffen
oplossing
oplossingen
opslaan
opsomming
opstellen   ref2   ref3   ref4   ref5
opties
optimaliseren
opvolgen
organisatie   ref2   ref3   ref4   ref5
organisatiedoel
organisaties   ref2   ref3   ref4   ref5
ormondt   ref2   ref3   ref4   ref5
osborn
out-of-the-box
overleg
overtuigen
owner   ref2   ref3   ref4

P

pagina
penetratiefase
pitch
plaats
plan   ref2   ref3   ref4
plannen   ref2
planning
plc
pmc
pmt   ref2
pmt-model   ref2   ref3
populariteit
portfolio   ref2
portfolio-management   ref2   ref3   ref4   ref5
portfoliomanager
portfolioplan
positief
praktijkprobleem
praktisch
presentatie
presenteer
presenteren
prestatie-indicator   ref2   ref3
prestatie-indicatoren   ref2
prijsmodel
prioriteiten
probleemstelling
procedures
proces   ref2   ref3
procesinnovatie
processen
product   ref2   ref3   ref4   ref5
product-management
product-marktcombinatie   ref2   ref3   ref4
product-owner
productcategorie
producten   ref2   ref3
productgroep
productinnovatie
productlevenscyclus   ref2   ref3
productmanagement   ref2
productmanager   ref2   ref3   ref4   ref5
productplan
productportfoliomanagement
professional
programma
programma-management
programmaplan
project   ref2   ref3   ref4   ref5
project-management
projectfase
projectleider
projectmanager
projectplan
propositiemanager

R

randvoorwaarde
rapporteren
realisatie
rechts
reden
refreezing
rekenen
relatieve
rendement   ref2   ref3   ref4   ref5
resultaat   ref2   ref3   ref4
resultatenrekening
risico   ref2   ref3
roadmap   ref2   ref3   ref4   ref5
rogers
rol

S

samen
scenario
scenario-planning
scenarioplanning   ref2   ref3   ref4   ref5
scope
score
scorecard   ref2
scores
scrum   ref2
scrum master
scrum team
selecteren
service   ref2
situatie
sjabloon   ref2   ref3   ref4   ref5
soorten
staat
stakeholders
stap   ref2   ref3   ref4   ref5
stappen   ref2
starten   ref2
startkapitaal
statement   ref2
stellen
sterkten
story
strategic   ref2
strategie   ref2   ref3   ref4   ref5
strategisch   ref2
strategische   ref2   ref3   ref4
structuur
student
study
stuk
stuks
succes   ref2
succesfactor   ref2
swot   ref2
swot-analyse   ref2
synoniemen
systemen

T

taken
team   ref2
technically
technieken
technologie
template   ref2   ref3   ref4   ref5
templates
term   ref2   ref3   ref4   ref5
termijn
terugverdientijd   ref2   ref3
tgkio
theorie
tijd   ref2
tijdens
tijdsdruk
tip   ref2   ref3   ref4   ref5
tips   ref2   ref3   ref4   ref5
toegevoegde
toekomst   ref2   ref3
toekomstscenario
training   ref2   ref3   ref4   ref5
trends
type
typen

U

uitdagingen
uitfaseren
uitgaven
uitvinding
unfreezing
universiteit
user
user stories

V

vak
value
variabele
vaste
velden
verandering   ref2
veranderingsmanagement
verandermanagement
verandermoeheid
veranderplan
veranderproces
verantwoordelijkheid
verband
verbeteren
verdienmodel
verhouding
verkoopprijs
vermarkten
vermogen
vernieuwing
verschil   ref2
verward
verwerken
visie   ref2   ref3   ref4   ref5
visievorming   ref2   ref3   ref4   ref5
vision
voldoende
volgende
voorbeeld   ref2   ref3   ref4   ref5
voorbeelden   ref2   ref3   ref4   ref5
voorbereiding
voorstel
vorm
vraag   ref2
vragen

W

waard
waarde   ref2   ref3   ref4
waardecreatie
waarden   ref2
waarvoor
wachtlijst
wachtrij
weegfactoren
weerstand
werkvormen
wiki   ref2   ref3   ref4   ref5
wim-model
winst   ref2
workshop   ref2   ref3   ref4   ref5

Z

zaken   ref2   ref3
zwakten


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 7 mei 2024