frankvanormondt.nl plaatst alleen eigen cookies, dus niet van derden; gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook
vierkant
artikel

Kritische succesfactor (KSF) - Wiki

 

Samenvatting

"Succes heeft vele vaders, mislukking is een stiefkind." Veel organisaties willen precies begrijpen waarom ze eigenlijk succesvol zijn of hoe ze alsnog succesvol kunnen worden.

In dit artikel wordt de term kritische succesfactor (KSF) in specifiekere zin toegelicht en in de context van een jaarrekening en een missie, visie en strategie geplaatst. De term dient niet verward te worden met de kritieke prestatie-indicator (KPI).

Wat is een kritische succesfactor (KSF)?

Wat is het doel van een KSF

Met een kritische succesfactor (KSF) geeft men aan welke activiteiten in een organisatie essentieel zijn voor het succes van de organisatie op langere termijn. Het woord factor moet hier worden opgevat als een randvoorwaarde. Dus een bepaalde KSF hoeft op dit moment nog helemaal geen succes te zijn (maar zou het op termijn wel moeten worden).

Wat is een kritieke prestatie-indicator (KPI)?

De term kritische succesfactor wordt soms verward met de term kritieke prestatie-indicator (KPI). Een KSF is globaler dan een KPI en vaak niet direct meetbaar. Een KSF heeft een of meer KPI-en nodig om meetbaar te worden gemaakt. "Kwaliteit" is een voorbeeld van een KSF. "Kwaliteit" is niet makkelijk in een cijfer uit te drukken. Stel dat "kwaliteit" een combinatie is van "levertijd" en "levensduur". Dan zijn de laatste twee KPI-en.

Trailer van Frank

Bekijk de trailer «Businesscase, de essentie»

Opiniepeiling

Heb jij als product manager het gevoel in control te zijn?
  Ja, ik neem samen met mijn leidinggevende beslissingen.
  Neen, het lijkt wel of andere afdelingen aan het stuur zitten.

Meer opiniepeilingen

Wat zijn voorbeelden van KSF-en?

Of een succesfactor kritisch is dient een organisatie zelf te bepalen. Daarom geven wij voorbeelden van succesfactoren: cultuur, duurzaamheid, ervaring, kennis, klantgerichtheid, imago, innovatievermogen, kwaliteit, marktpositie, rendement, resultaat, samenwerking, schaalgrootte, transparantie, veiligheid, verantwoordelijkheid.

De financiële KSF-en (rendement, resultaat) in dit voorbeeld hebben verband met de jaarrekening of de businesscase.

Hoe bereken ik een KSF?

Een kritische succesfactor (KSF) kan niet worden berekend; het is een kwalitatief begrip. Wat wel kan worden berekend is een of meer bijbehorende kritieke prestatie-indicatoren (KPI-en).

Als een KSF niet kan worden berekend hoe bepaal ik dan wat een succesfactor is en of deze kritisch is? Uit het proces van visievorming volgen op logische wijze de KSF-en en KPI-en van een organisatie. Dit is een top-downaanpak waarbij men eerst de missie, visie en strategie van een organisatie bepaalt. Bekende managementmodellen zijn: Balanced Scorecard (BSC) en INK-managementmodel, ook wel A3-jaarplan genoemd. Voor een vergelijking tussen beide modellen verwijzen wij naar Ahaus & Diepman (2010).

Oplossingen van Frank

Frank van Ormondt begeleidt als strategieconsultant en trainer bedrijven en organisaties. Vanuit zijn bedrijf Frank van Ormondt Advies en Educatie gevestigd in Hilversum doet hij dat op de volgende manieren.

Training

vierkant Financiën voor non-financials
Financiële begrippen en systemen, speciaal voor hen die geen financieel expert zijn
1-daagse workshop (€ 795.00 excl. btw) Brochure Details

In-company

vierkant In-company training
Training op uw locatie, al mogelijk vanaf 3 à 4 deelnemers
1-daagse workshop (vanaf 7 deelnemers: € 387.50 excl. btw) Brochure Details

Consultancy

vierkant Businesscase Management
Begeleidingstraject voor de definitie en implementatie van adequate processen met resultaat
Meerdaags adviestraject (vanaf € 7675.00 excl. btw) Brochure Details

E-learning

vierkant KPI, de essentie
Online training voor het opstellen, meten en verbeteren van een Kritieke Prestatie-Indicator
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

vierkant Businesscase, de essentie
Een eenvoudige kosten-batenanalyse opstellen voor beginners
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

Downloads

Zie ook

Aanbevolen literatuur

  • Ahaus, K. & Diepman, F. (2010). Balanced Scorecard en INK-managementmodel (4e druk). Academic Service. ISBN: 9789013079081.
  • Groot, T. & Helden, G.J. van (2007). Financieel management van non-profit organisaties (5e druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001300135.
  • Kaplan, R.S. & Norton, D. (2008). Van strategie naar uitvoering: execution premium (1e druk). Business Contact. ISBN: 9789047001249.
  • Koetzier, W. (2013). Management accounting: berekenen, beslissen, beheersen (4e druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001820398.
  • Koetzier, W. & Brouwers, R. (2018). The Basics of Financial Management (4e druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001889210.
  • Thuis, P. & Mulders, M. (2013). 101 Managementkengetallen: de belangrijkste prestatie-indicatoren (2e druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001821180.


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 7 mei 2024