frankvanormondt.nl plaatst alleen eigen cookies, dus niet van derden; gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook

Samenvatting

Innovatie is een breed begrip met verschillende betekenissen. Voor sommigen is een innovatie synoniem voor een uitvinding. Voor anderen is innovatie meer dan dat, eerder een predicaat voor de mate van vernieuwing of voor een bewezen en succesvolle toepassing in de markt. Innovatie kan ook worden gezien als een verzamelwoord voor een vakgebied, een kunde, en innoveren als de daad, vergelijkbaar met uitvinden.

Wat is innovatie?

Een innovatie kan worden gedefinieerd als een vernieuwing in de interactie tussen gebruiker en product die meer is dan een technische verbetering. Het gaat dus om verschillende aspecten van meerwaarde. Ten eerste moet de meerwaarde inspelen op (latente) behoefte anders is niemand geïnteresseerd. Ten tweede is meerwaarde persoonlijk bepaald waardoor het moeilijk in algemene termen te bepalen is wat een verbetering en wat een innovatie is. Ten derde moet de meerwaarde (veel) groter zijn dan de huidige oplossing want anders schakelen gebruikers niet over op de nieuwe oplossing.

In tegenstelling tot een innovatie is een uitvinding een idee (of ontdekking) dat het laboratorium nooit heeft verlaten.

Wat is het doel van innoveren?

We horen regelmatig mensen beweren dat innoveren een must is. Maar innoveren is geen doel op zich. Innoveren is een middel waarmee organisaties waarde creëren voor hun klanten. In essentie is innoveren dus een manier om de waardeketen te modificeren. Pas wanneer klanten de meerwaarde erkennen, kan de organisatie voortbestaan of zelfs groeien.

Wat voor soorten innovaties zijn er?

De afgelopen jaren zijn er heel veel innovaties in de wereld verschenen, sommige met succes andere flopten. Wanneer we ons afvragen waarom dat zo was dan helpt het om deze innovaties in te delen in verschillende typen.

Productinnovatie

Het meest bekende type is de productinnovatie. Volgens Voort & Ormondt (2011) is een productinnovatie een vernieuwing van het product dat een organisatie aanbiedt. Het kan goederen of diensten of beide betreffen.

Marktinnovatie

De tegenpool van een productinnovatie is een marktinnovatie. Volgens Voort & Ormondt (2011) is een marktinnovatie een verandering van klantgroepen en klantbehoeften waar een organisatie op inspeelt.

Procesinnovatie

Producten worden voorgebracht door processen waarbij mensen en middelen worden ingezet. Er kan daarbij sprake zijn van een procesinnovatie. Volgens Voort & Ormondt (2011) is een procesinnovatie een verandering in de wijze waarop de producten van een organisatie tot stand komen, een vernieuwing in het voortbrengingsproces.

Andere typen

Naast deze drie archetypen zijn er ook andere vormen van innovatie, zoals bijvoorbeeld: businessmodel-innovatie, duurzame innovatie, sociale innovatie.

Trailer van Frank

Bekijk de trailer «Businesscase, de essentie»

Opiniepeiling

Heb jij als product manager het gevoel in control te zijn?
  Ja, ik neem samen met mijn leidinggevende beslissingen.
  Neen, het lijkt wel of andere afdelingen aan het stuur zitten.

Meer opiniepeilingen

Innoveren, hoe doe je dat?

Het beste innoveert een organisatie door hiervoor een proces te hanteren: een zogenaamd innovatieproces. Er zijn vele manieren om zo'n innovatieproces vorm te geven. Sommige organisaties kopiëren hun innovatieproces van anderen, terwijl er ook organisaties zijn die hun eigen innovatieproces bedenken. Beperkte innovatieprocessen richten zich met name op creativiteit, concept en techniek. Uitgebreidere innovatieprocessen richten zich tevens op marktintroductie en commercieel succes. Bij innoveren worden ideeën, bevindingen en beslissingen vaak in een businessplan vastgelegd inclusief een businesscase. Als er meer innovaties zijn dan men kan financieren, ontwikkelen of vermarkten dan ontstaat er vaak een roadmap.

Waarom zijn bepaalde organisaties innovatief?

Innovatieve organisaties maken gebruik van productmanagement en hebben een groot innovatievermogen. Deze organisaties weten hoe zij met behulp van een proces innovaties tot stand kunnen laten komen. Zij besturen de productlevenscyclus van ieder product in hun productportfolio op effectieve wijze. Verder zijn zij in staat daarbij een aantal competenties, randvoorwaarden, methoden en middelen te managen. Dit wordt ook wel management van innovatie genoemd.

WIM, een model voor innovatie

Voort & Ormondt (2011) hebben het gehele gebied van innovatie in een model samengevat, het WIM-model. Het WIM-model bestaat uit drie lagen: Waardecreatie (W), Innovatieproces (I) en Management van innovatie (M). Hieronder ziet u een diagram van het WIM-model.
WIM-model voor innovatie

Waardecreatie

Aan waardecreatie relateren zij het Wat en Waarom van innovatie. Zie ook: 'Wat is het doel van innoveren?'. Dit is de bovenste laag van het WIM-model, de voor de klant zichtbare laag.

Innovatieproces

Het innovatieproces delen zij in als: Dromen, Denken, Durven, Doen. Zie ook: 'Innoveren, hoe doe je dat?'. Dit is de middelste laag van het WIM-model, de laag die het proces voor de bovenste laag levert.

Management van innovatie

Management van innovatie is volgens hun het scheppen van de juiste voorwaarden om structureel succesvol te kunnen innoveren. Zie ook: 'Waarom zijn bepaalde organisaties innovatief?'. Dit is de onderste laag van het WIM-model, tevens het hart van de innovatieve organisatie. Deze laag brengt het innovatieproces voort, eventueel in verschillende vormen.

Oplossingen van Frank

Frank van Ormondt begeleidt als strategieconsultant en trainer bedrijven en organisaties. Vanuit zijn bedrijf Frank van Ormondt Advies en Educatie gevestigd in Hilversum doet hij dat op de volgende manieren.

Training

vierkant Advanced Product Management
Een plan-van-aanpak opstellen waarin u zichzelf, uw business en uw organisatie naar het volgende niveau brengt
5-daagse masterclass (€ 3895.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Product management
Een productmasterplan opstellen voor de gehele levenscyclus van een innovatief product of dienst
5-daagse masterclass (€ 3695.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Product portfolio management
Een plan opstellen voor de gehele productportfolio van een gevorderde productmanager
3-daagse masterclass (€ 2355.00 excl. btw) Brochure Details

Coaching

vierkant Coaching voor De Betere Product Manager
Coachingstraject om in teamverband alle PM-ers naar een hoger niveau te tillen
4-daags coachingstraject (vanaf € 9900.00 excl. btw) Brochure Details

E-test

vierkant InnovatieScan
Test zelf het innovatievermogen van uw organisatie
Online test (vanaf € 55.00 excl. btw)     Details

E-learning

vierkant Inleiding programma management
Online introductie tot programma management
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

vierkant KPI, de essentie
Online training voor het opstellen, meten en verbeteren van een Kritieke Prestatie-Indicator
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

Boek

vierkant Het Innovatieboek, paperback
Gids voor innoveren en innovatiemanagement, geschreven door Paul van der Voort en Frank van Ormondt
Boek van Frank van Ormondt (ca. € 38.95 incl. btw) Brochure Details

E-boek

vierkant Het Innovatieboek, e-boek
Gids voor innoveren en innovatiemanagement, geschreven door Frank van Ormondt en Paul van der Voort
E-boek van Frank van Ormondt (ca. € 31.50 incl. btw) Brochure Details

Downloads

Zie ook

Aanbevolen literatuur

  • Dirkse-Hulscher, S. & Talen, A. Het groot werkvormenboek (1e druk). Academic Service. ISBN: 9789052616131.
  • Drucker, P. (2007). Innovation and entrepreneurship . Butterworth Heinemann. ISBN: 9780750685085.
  • Gaspersz, J. (2009). Dagelijks innoveren (1e druk). Pearson Education Uitgeverij. ISBN: 9789043017282.
  • Heere, P., Heijden, D. van der & Mandour, Y. (2005). Doelgericht vernieuwen: de kracht van systematic inventive thinking voor innovatie (1e druk). Academic Service. ISBN: 9789052615226.
  • Huizingh, E. (2011). Innovatiemanagement (2e druk). Pearson Education Uitgeverij. ISBN: 9789043020909.
  • Kim, W.C. & Mauborgne, R. (2005). Blue ocean strategy: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant . Harvard Business School Press. ISBN: 9781591396192.
  • Tidd, J., Bessant, J. & Pavitt, K. (2009). Managing innovation: Integrating technological, markt and organizational change (4e druk). Wiley. ISBN: 9780470998106.
  • Tushman, M. & Anderson, P. (2004). Managing strategic innovation and change: A collection of readings (2e druk). Oxford University Press. ISBN: 9780195135787.
  • Voort, P. van der & Ormondt, F. van (2011). Het innovatieboek: gids voor innoveren en innovatiemanagement (2e herziene druk). Academic Service. ISBN: 9789052618319.


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 7 mei 2024