frankvanormondt.nl plaatst alleen eigen cookies, dus niet van derden; gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook
vierkant
consultancy, 20 dagen

Interim management

Ir. Frank van Ormondt MBA (1963), zeer veel ervaring, snel inzetbaar als interim manager
   
   vanaf € 195.00 excl. btw

Samenvatting

U heeft ter plaatse behoefte aan een senior manager om samen met u het gewenste resultaat te behalen. Frank is uw partner die snel inzetbaar is en zeer veel ervaring inbrengt.

Frank heeft een passie om directies, managers en ondernemers te helpen met het maken van strategische keuzes. Focus, professionalisering, nieuwe business, innovatie of duurzaamheid is wat zijn klanten als resultaat willen. Hij werkt graag met de 3P's: product, people en proces. Daarbij zorgt hij — als Ir. én MBA — dat techniek en vraagkant/commercie optimaal op elkaar aansluiten.Uw interim manager

Frank heeft zeer veel ervaring, is snel inzetbaar en heeft een praktische aanpak. De aanpak van Frank zorgt voor tastbare resultaten. Tijdens de opdrachtaanvaarding maken wij hierover precieze afspraken.

Frank is naast interim manager ook een ervaren consultant. Vanuit zijn adviespraktijk begeleidt hij regelmatig cliënten. Verder is hij auteur van een boek over innovatie.

Frank is 2 à 3 dagen per week beschikbaar. Zijn tarief is € 195 per uur uitgaande van een interim opdracht van minimaal 20 dagen.

Meer over uw interim manager
Bekijk de algemene voorwaarden
Bekijk het boek van Frank

Uw interim opdracht

Een interim traject kent de volgende fases:

 • Intake
  We bespreken samen de opdracht en maken het resultaat meetbaar. Nadat de offerte ondertekend is, start de uitvoering van de interim opdracht.
 • Tussenoplevering
  Meestal werkt Frank met een tussenoplevering. Dit zorgt er voor dat u het proces zo nodig kunt bijsturen al voordat we op de helft van de tijd zijn. Bij complexe opdrachten kunnen er meerdere tussenopleveringen plaatsvinden.
 • Eindoplevering
  Tijdens de eindoplevering ontvangt u het definitieve resultaat. Deze wordt u uitgebreid toegelicht.

Voorbeelden

Frank heeft de volgende opdrachten reeds uitgevoerd:

 • Organisatiestrategie
  Bepalen en opstellen van een meerjarenplan inclusief missie, visie, doelen, KPI's, acties, prioriteiten, programma's en implementatie. Hierdoor werd de organisatie beter bestuurbaar en gemotiveerder.
 • Businesscase
  Opstellen van een businesscase inclusief een kosten-batenanalyse. Hierdoor kon een degelijke investeringsbeslissing worden genomen met oog voor draagvlak.
 • Businessplan
  Opstellen van een businessplan voor een nieuwe business. Hierdoor kon een nieuwe stakeholder (externe investeerder) overtuigd worden.
 • Product management
  Opzetten van een uniforme manier van werken inclusief rollen en processen. Bespreken van de geschiktheid van diverse kandidaten voor de rol van product manager.
 • Procesverbetering
  Evaluatie van alle bij innovatie betrokken processen, incl. directie, product management, logistiek, marketing en verkoop. Rapportage op basis van het WIM-model van Frank en advies voor verbeteringen.
 • Marktonderzoek
  Onderzoek naar doelgroepen en behoeften. Dit gaf input voor herpositionering van het merk en voor product marketing en product roadmap.
 • Propositie marketing
  Segmentatie en subsegmentatie. Aanscherpen van de propositie zodat deze nauw aansluit op de (sub-)segmenten.

Locatie

De werkzaamheden vinden plaats op uw locatie. Frank heeft geen behoefte aan een laptop of visitekaartjes. Een bureau en een rustig plekje worden wel op prijs gesteld.

Offerte

Heeft u belangstelling in een dergelijk interim traject? Vraag dan een offerte aan via het contactformulier of stuur een e-mail.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt bellen op: 035 6316915.
Download de brochure

Alternatieven

Frank heeft ook andere adviesdiensten, zoals coaching en consultancy.
Business coaching (adviestraject)
Business consultancy (adviestraject)


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 11 april 2024