frankvanormondt.nl plaatst alleen eigen cookies, dus niet van derden; gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook

Samenvatting

Elk product heeft een kostprijs. Voor de organisatie is het belangrijk deze te kennen en paraat te hebben bij het vaststellen van de verkoopprijs. Als de verkoopprijs te laag wordt gekozen dan maakt de organisatie op dit product verlies en is het voortbestaan van het product in gevaar. Het businessmodel komt daardoor ter discussie te staan.

Het berekenen van een kostprijs kan ingewikkeld zijn, vooral als er meerdere producten aan elkaar gekoppeld zijn. Dit artikel geeft aan uit welke onderdelen een kostprijs bestaat en hoe deze kunnen worden berekend. Een kostprijs is een belangrijke KPI in een businessplan of ondernemingsplan.

Wat is een kostprijs?

Definitie: Een kostprijs is de prijs van een product bekeken vanuit de organisatie en vanuit het totaal van de kosten die er gemaakt worden om één stuks van het product te vervaardigen.

Wanneer wij spreken over een product, dan bedoelen wij goederen en/of diensten.

Uit welke onderdelen bestaat een kostprijs?

Een kostprijs bestaat uit verschillende componenten: variabele kosten, vaste kosten en investering.

Variabele kosten

De variabele kosten zijn de kosten van het product zelf. Bijvoorbeeld: de grondstoffen waarvan het product wordt vervaardigd, de inkoopkosten. De variabele kosten worden omgerekend naar een stuksprijs, dit levert component A op.

Vaste kosten

De vaste kosten zijn de kosten die samenhangen met het product. Bijvoorbeeld: de ruimte waar de grondstoffen of de geproduceerde goederen liggen, de productiekosten, de verzekeringskosten, overheadkosten. De vaste kosten worden omgerekend naar een stuksprijs, dit levert component B op.

Investering

De investering is de eenmalige kosten die gemaakt worden voor het vervaardigen van het product. Bijvoorbeeld: opstartkosten, ontwikkelkosten, machines. De investering wordt omgerekend naar een stuksprijs, dit levert component C op. Aandachtspunt hierbij is het aantal jaar dat de investering als dekking in de kostprijs meedoet.

Totale kostprijs

De totale kostprijs, K, is nu de som van de drie eerdergenoemde componenten: K = A + B + C.

Trailer van Frank

Bekijk de trailer «Prijsbepaling, de essentie»

Opiniepeiling

Heb jij als product manager het gevoel in control te zijn?
  Ja, ik neem samen met mijn leidinggevende beslissingen.
  Neen, het lijkt wel of andere afdelingen aan het stuur zitten.

Meer opiniepeilingen

Tips bij het berekenen van een kostprijs

Tip 1: een businesscase werkt niet met kostprijs

Sommige mensen denken eerst een kostprijs nodig te hebben om daarna aan een businesscase (of kosten-batenanalyse) te kunnen beginnen, maar dan kom je in een kip-en-ei-situatie terecht. In werkelijkheid rekenen we in een businesscase in principe met dezelfde componenten als hierboven genoemd: variabele kosten, vast kosten en investering. Het is dan wel gebruikelijk om alle kosten om te rekenen naar een jaarlijks bedrag in plaats van een stuksprijs.

Tip 2: niet alleen goederen hebben een kostprijs maar ook diensten

Hoewel veel diensten geen materiaalprijs hebben, betekent dat nog niet dat de kostprijs € 0,00 bedraagt. Zoals we in de kostprijsopbouw hebben gezien, bestaat de kostprijs verder nog uit bijvoorbeeld vaste kosten. Bij dienstverlening komen de lonen en salarissen, die achter die dienst schuilen, in die component terecht. Misschien is er ook nog wel een tijdsinvestering gedaan, zoals het bedenken van de dienst. Ook die component kan in de kostprijs worden verwerkt.

Tip 3: kostprijs is niet hetzelfde als verkoopprijs

De kostprijs is de interne waarde van een geproduceerd product op voorraadniveau. De verkoopprijs is de externe waarde van een geleverd product op klantniveau. In het verschil zitten componenten als: bruto winstmarge, marge van een eventuele tussenhandel, btw.

Oplossingen van Frank

Frank van Ormondt begeleidt als strategieconsultant en trainer bedrijven en organisaties. Vanuit zijn bedrijf Frank van Ormondt Advies en Educatie gevestigd in Hilversum doet hij dat op de volgende manieren.

Training

vierkant Businesscase voor non-financials
Een businesscase opstellen en presenteren voor hen die geen financieel expert zijn
1-daagse workshop (€ 795.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Businesscase voor gevorderden
Een businesscase beoordelen, verbeteren en managen, voor non-financials en financials
1-daagse workshop (€ 795.00 excl. btw) Brochure Details

In-company

vierkant In-company training
Training op uw locatie, al mogelijk vanaf 3 à 4 deelnemers
1-daagse workshop (vanaf 7 deelnemers: € 387.50 excl. btw) Brochure Details

Consultancy

vierkant Businesscase
Frank neemt u het rekenwerk uit handen en stelt samen met u een professioneel document op
Meerdaags adviestraject (vanaf € 995.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Businesscase Management
Begeleidingstraject voor de definitie en implementatie van adequate processen met resultaat
Meerdaags adviestraject (vanaf € 7675.00 excl. btw) Brochure Details

E-learning

vierkant Businesscase, de essentie
Een eenvoudige kosten-batenanalyse opstellen voor beginners
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

vierkant Prijsbepaling, de essentie
Het beredeneren van een prijs voor goederen en diensten rekening houdend met kostprijs en markt
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

vierkant KPI, de essentie
Online training voor het opstellen, meten en verbeteren van een Kritieke Prestatie-Indicator
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

Downloads

Zie ook

Aanbevolen literatuur

  • Groot, T. & Helden, G.J. van (2007). Financieel management van non-profit organisaties (5e druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001300135.
  • Heezen, A.W.W. (2014). De financiele functie: beslissingen en planning (4e druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001834166.
  • Koetzier, W. & Brouwers, R. (2018). The Basics of Financial Management (4e druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001889210.
  • Rappaport, A. (1998). Creating shareholder value: A guide for managers and investors (2e druk). The Free Press. ISBN: 9780684844107.


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 7 mei 2024