frankvanormondt.nl plaatst cookies om de ervaring te verbeteren, gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook

Product management - Wiki

Product management bestaat al jaren en ook weer niet. Je kunt je afvragen of het een vak is. Aan de ene kant wel: veel product managers hebben zichzelf met vallen en opstaan bekwaamd en hebben echt het gevoel een vak uit te oefenen. Aan de andere kant niet: er is in het openbaar onderwijs geen opleiding beschikbaar, maar dat geldt voor meerdere beroepen.

Het begrip 'product manager' kent vele verschijningen, niveau's en titels. De term wordt het meest gebruikt in de industrie. In andere sectoren, zoals non-profit, wordt de productverantwoordelijke manager meestal anders genoemd.

Wat is product management?

Product management is het management over de totale levenscyclus van het begin tot het einde van een product. Het is het vak en de verantwoordelijkheid van de product manager die daarmee de missie en de visie van de organisatie toepast. Product management is nauw verwant aan management van innovatie. De productlevencyclus wordt bestuurd door ruwweg twee processen: productcreatie en product lifecycle management. Het eerste proces gaat over het tot stand laten komen van nieuwe producten. Het tweede proces gaat over het optimaliseren van bestaande producten en uiteindlijk het uitfaseren.

Product management, hoe doe je dat?

De product manager bestuurt als een spin in het web de productlevenscyclus en het innovatieproces.

Het afvoerputje? Liever niet!

Essentieel is om de tijd en prioriteit evenwichtig te verdelen over de volgende drie aandachtsgebieden:

  1. strategie van de business als geheel, bijvoorbeeld het opstellen van een portfolioplan;
  2. tactisch management van de levenscyclus per product, bijvoorbeeld het infaseren of uitfaseren van een product;
  3. operationeel management van de waardeketen, bijvoorbeeld het beantwoorden van een vraag van een klant of het geven van een opdracht om een voorraad aan te vullen.


Sommige product managers hebben het gevoel het 'afvoerputje' van de organisatie te zijn. Dit levert onnodige frustratie of zelfs stress op. Vaak is men dan bijna de hele week bezig met puntje 3 in plaats van bijvoorbeeld puntje 2.

Het sturen met deliverables

Belangrijke documenten die daarbij worden gebruikt zijn: het businessplan, de business case en de road map. Deze en andere belangrijke beslisdocumenten heten ook wel: deliverables.

Relaties met andere vakgebieden

Belangrijke begrippen zijn: business-model, intelligence, SWOT-analyse, scenario-planning en PMT-model van Abell.

Welke soorten product managers zijn er?

De soorten kunnen worden ingedeeld naar type product, niveau van de manager of branche.

Indeling naar type product

Producten bestaan uit goederen of diensten. Zo kun je ook van: goederenmanagers of dienstenmanagers spreken, of met Engelse termen van: asset manager resp. service manager.

Indeling naar niveau van de manager

Gedurende hun loopbaan werken sommige managers zich op van junior naar senior manager. Dat geldt ook voor product managers. Zo kom je de titels: junior product manager, assistant product manager en senior product manager tegen.

Indeling naar verantwoordelijkheid

Sommige product managers zijn verantwoordelijk voor alleen het technische gedeelte. Dergelijke managers worden wel eens 'technically responsible' of zelfs 'technically accountable' genoemd. Sommige product managers zijn verantwoordelijk voor alleen het commerciële gedeelte. Dergelijke managers worden wel eens 'commercially repsonsible' of zelfs 'commercially accountable' genoemd. Wanneer een product manager eindverantwoordelijk is voor beide gedeelten wordt deze wel eens business manager, brand manager of category manager genoemd.

Indeling naar branche

In een aantal branches is de term 'product manager' niet gebruikelijk en bezigt men een andere term. Soms is de functie wel goed vergelijkbaar en gaat het alleen maar om een andere naam voor dezelfde functie. Bijvoorbeeld in het onderwijs zijn de docent van een vak, de domeinmanager van een kennisdomein en de professor van een vakgroep allen min of meer product manager. Soms is de functie niet goed vergelijkbaar en bevat de functie naast taken en verantwoordelijkheden van een product manager ook nog andere taken en verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld in het MKB is de eigenaar van het bedrijf vaak ook de verantwoordelijke voor 'het product'.

Waarom hebben sommige organisaties een product manager en andere niet?

Vaak treffen we product managers aan in relatief grote organisaties. Ook kan de structuur of de professionele ontwikkeling van een organisatie de reden zijn. Sommige organisaties stellen pas een product manager aan wanneer er focus komt op groei van de business of op innovatie van het productaanbod.


Begeleiding en training door Frank

Frank begeleidt bedrijven en organisaties met product management. Hij doet dat op o.a. de volgende manieren:

  • Frank kan u begeleiden bij het bedenken en vermarkten van innovatieve concepten en het vergroten van het innovatievermogen van uw organisatie;
  • Frank kan u begeleiden bij het opzetten en verbeteren van de afdeling product management en het coachen van product managers;
  • U kunt naar een masterclass komen waarin Frank u als trainer leert hoe u product management doet;
  • Wanneer het om meerdere mensen tegelijk gaat dan kan hij een in-company training of maatwerk training verzorgen, het team coachen of leiden;Downloads

Zie ook

Aanbevolen literatuur

  • Haines, S. (2014). The product manager's desk reference (2e druk). McGraw-Hill Professional. ISBN: 9780071824507.
  • Voort, P. van der & Ormondt, Frank van (2011). Het innovatieboek: innoveren van droom tot daad (2e herziene versie). Academic Service. ISBN: 9789052618319.