frankvanormondt.nl plaatst alleen eigen cookies, dus niet van derden; gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook

Samenvatting

Product management bestaat al jaren en ook weer niet. Je kunt je afvragen of het een vak is. Aan de ene kant wel: veel product managers hebben zichzelf met vallen en opstaan bekwaamd en hebben echt het gevoel een vak uit te oefenen. Aan de andere kant niet: er is in het openbaar onderwijs geen opleiding beschikbaar, maar dat geldt voor meerdere beroepen.

Het begrip "product manager" kent vele verschijningen, niveau's en titels. De term wordt het meest gebruikt in de industrie. In andere sectoren, waaronder non-profit, wordt de productverantwoordelijke manager meestal anders genoemd. In de ICT spreekt men steeds vaker over een "product owner", maar die term betekent niet helemaal hetzelfde.

Wat is product management?

Product management is het management over de totale levenscyclus van een product, van het begin tot het einde. Het is het vak en de verantwoordelijkheid van de product manager die daarmee de missie en de visie van de organisatie concreet omzet naar business binnen een bepaalde productfamilie. Product management is nauw verwant aan management van innovatie. De productlevenscyclus wordt bestuurd door ruwweg twee processen: productcreatie en product lifecycle management. Het eerste proces gaat over het tot stand laten komen van nieuwe producten. Het tweede proces gaat over het optimaliseren van bestaande producten en uiteindelijk het uitfaseren.

Product management, hoe doe je dat?

De product manager bestuurt als een spin in het web de productlevenscyclus en het innovatieproces.

Het afvoerputje? Liever niet!

Essentieel is om de tijd en prioriteit evenwichtig te verdelen over de volgende drie aandachtsgebieden:

  1. strategie van de business als geheel, bijvoorbeeld het opstellen van een portfolioplan en een een productroadmap;
  2. tactisch management van de levenscyclus per product-marktcombinatie, bijvoorbeeld het infaseren of het uitfaseren van het product;
  3. operationeel management van de waardeketen, bijvoorbeeld het beantwoorden van een vraag van een klant of het geven van een opdracht om een voorraad aan te vullen.


Sommige product managers hebben het gevoel het 'afvoerputje' van de organisatie te zijn. Dit levert onnodige frustratie of zelfs stress op. Vaak is men dan bijna de hele week bezig met puntje 3 in plaats van bijvoorbeeld puntje 2.

Het sturen met deliverables

Belangrijke documenten die daarbij worden gebruikt zijn: het businessplan, de businesscase en de road map. Deze en andere belangrijke beslisdocumenten heten ook wel: deliverables.

Relaties met andere vakgebieden

Belangrijke begrippen zijn: brainstorm, business-model, intelligence, PMT-model van Abell, portfolio-management, product-marktcombinatie, roadmap, scenario-planning en SWOT-analyse.

Trailer van Frank

Bekijk de trailer «Prijsbepaling, de essentie»

Opiniepeiling

Heb jij als product manager het gevoel in control te zijn?
  Ja, ik neem samen met mijn leidinggevende beslissingen.
  Neen, het lijkt wel of andere afdelingen aan het stuur zitten.

Meer opiniepeilingen

Welke soorten product managers zijn er?

De soorten kunnen worden ingedeeld naar type product, niveau van de manager of branche.

Indeling naar type product

Producten bestaan uit goederen of diensten. Zo kun je ook van: goederenmanagers of dienstenmanagers spreken, of met Engelse termen van: asset manager resp. service manager.

Indeling naar niveau van de manager

Gedurende hun loopbaan werken sommige managers zich op van junior naar senior manager. Dat geldt ook voor product managers. Zo kom je de titels: junior product manager, assistant product manager en senior product manager tegen.

Indeling naar verantwoordelijkheid

Sommige organisaties gebruiken de term product owner. Deze rol is niet dezelfde als die van een product manager. Een product owner heeft meestal een minder breed takenpakket.

Sommige product managers zijn verantwoordelijk voor alleen het technische gedeelte. Dergelijke managers worden wel eens "technically responsible" of zelfs "technically accountable" genoemd. Sommige product managers zijn verantwoordelijk voor alleen het commerciële gedeelte. Dergelijke managers worden wel eens "commercially repsonsible" of zelfs "commercially accountable" genoemd. Wanneer een product manager eindverantwoordelijk is voor beide gedeelten wordt deze wel eens portfolio manager, business manager, brand manager of category manager genoemd.

Indeling naar branche

In een aantal branches is de term "product manager" niet gebruikelijk en bezigt men een andere term. Soms is de functie wel goed vergelijkbaar en gaat het alleen maar om een andere naam voor dezelfde functie. Bijvoorbeeld in het onderwijs zijn de docent van een vak, de domeinmanager van een kennisdomein en de professor van een vakgroep allen min of meer product manager. Soms is de functie niet goed vergelijkbaar en bevat de functie naast taken en verantwoordelijkheden van een product manager ook nog andere taken en verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld in het MKB is de eigenaar van het bedrijf vaak ook de verantwoordelijke voor "het product".

Waarom hebben sommige organisaties een product manager en andere niet?

Vaak treffen we product managers aan in relatief grote organisaties. Ook kan de structuur of de professionele ontwikkeling van een organisatie de reden zijn. Sommige organisaties stellen pas een product manager aan wanneer er focus komt op groei van de business of op innovatie van het productaanbod.

Oplossingen van Frank

Frank van Ormondt begeleidt als strategieconsultant en trainer bedrijven en organisaties. Vanuit zijn bedrijf Frank van Ormondt Advies en Educatie gevestigd in Hilversum doet hij dat op de volgende manieren.

Training

vierkant Product management
Een productmasterplan opstellen voor de gehele levenscyclus van een innovatief product of dienst
5-daagse masterclass (€ 3695.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Product portfolio management
Een plan opstellen voor de gehele productportfolio van een gevorderde productmanager
3-daagse masterclass (€ 2355.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Advanced Product Management
Een plan-van-aanpak opstellen waarin u zichzelf, uw business en uw organisatie naar het volgende niveau brengt
5-daagse masterclass (€ 3895.00 excl. btw) Brochure Details

In-company

vierkant In-company training
Training op uw locatie, al mogelijk vanaf 3 à 4 deelnemers
5-daagse masterclass (vanaf 7 deelnemers: € 1797.50 excl. btw) Brochure Details

Consultancy

vierkant Management van Product Management
Begeleidingstraject voor het maximaliseren van effectiviteit en waardetoevoeging aan de organisatie
Meerdaags adviestraject (vanaf € 7675.00 excl. btw) Brochure Details

Coaching

vierkant Coaching voor De Betere Product Manager
Coachingstraject om in teamverband alle PM-ers naar een hoger niveau te tillen
4-daags coachingstraject (vanaf € 9900.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Coaching voor professionals
Een doel- en resultaatgericht traject voor beslissers, strategen en productmanagers
4-daags coachingstraject (vanaf € 1750.00 excl. btw) Brochure Details

Boek

vierkant Het Innovatieboek, paperback
Gids voor innoveren en innovatiemanagement, geschreven door Paul van der Voort en Frank van Ormondt
Boek van Frank van Ormondt (ca. € 38.95 incl. btw) Brochure Details

E-learning

vierkant Prijsbepaling, de essentie
Het beredeneren van een prijs voor goederen en diensten rekening houdend met kostprijs en markt
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

vierkant Businesscase, de essentie
Een eenvoudige kosten-batenanalyse opstellen voor beginners
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

vierkant KPI, de essentie
Online training voor het opstellen, meten en verbeteren van een Kritieke Prestatie-Indicator
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

Downloads

Zie ook

Aanbevolen literatuur

  • Gorchels, L. (2003). Product manager's fieldguide: practical tools, exercises and resources for improved product management (1e druk). McGraw-Hill companies. ISBN: 9780071410595.
  • Haines, S. (2014). The product manager's desk reference (2e druk). McGraw-Hill Professional. ISBN: 9780071824507.
  • Moore, G.A. (2008). Chrossing the chasm: marketing and selling technology products to mainstream customers (2e druk). Capstone. ISBN: 9781841120638.
  • McGreal, D. & Jocham, R. (2018). Professional Product Owner: Leveraging Scrum as a Competitive Advantage (1e druk). Addison Wesley ISBN: 9780134686479.
  • Voort, P. van der & Ormondt, Frank van (2011). Het innovatieboek: innoveren van droom tot daad (2e herziene versie). Academic Service. ISBN: 9789052618319.


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 11 april 2024