frankvanormondt.nl plaatst cookies om de ervaring te verbeteren, gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook

Portfoliomanagement - Wiki

Portfoliomanagement is een belangrijk onderwerp voor productmanagers. Er bestaan verschillende vormen van portfoliomanagement. Soms bedoelt men een portfolio van producten en soms een portfolio van projecten. In dit artikel beschouwen we productportfoliomanagement.


Wat is portfoliomanagement?

Portfoliomanagement is het creëren, indelen, optimaliseren, beheren en opheffen van een portfolio van producten.

Wat is een portfolio?

Definitie

Een portfolio bestaat uit een serie van bij elkaar horende producten. De producten kunnen bestaan uit goederen of diensten. Ieder product heeft een eigen productlevenscyclus en een eigen product-marktcombinatie.

Portfolio versus assortiment

De termen portfolio en assortiment worden vaak doorelkaar gebruikt. Toch is er volgens sommigen een klein verschil in betekenis. Met assortiment zou men eerder op de verscheidenheid in aan elkaar gerelateerde producten doelen. Bijvoorbeeld een doosje met allerlei verschillende maten boortjes of een koker met verschillende soorten breinaalden. Met portfolio zou men eerder op de verandering of verbetering van een verzameling producten in de loop der tijd doelen. Bijvoorbeeld een makelaar die ook verzekeringen gaat aanbieden of een lunchroom die ook vegetarische gerechten op de kaart zet.

Breedte en diepte

Met breedte bedoelt men het aantal productgroepen of categorieën. Met diepte bedoelt men het aantal producten in een groep of categorie.

Wie is verantwoordelijk voor een portfolio?

Productmanager versus portfoliomanager

Meestal is een productmanager verantwoordelijk voor een productportfolio. Je zou denken: "portfoliomanager", maar die term wordt meestal gebruikt voor de verantwoordelijke van een projectportfolio. Wel komen: "categorymanager" en "propositiemanager" in bepaalde sectoren voor als alternatieve benaming.

Een portfolio of meerdere

Als een bedrijf meerdere productmanagers heeft en een zeer groot aantal productgroepen, dan is het gebruikelijk om iedere productmanager een eigen productportfolio te geven. In dat geval is een productportfolio dus gelijk aan een productgroep of categorie. Alle productportfolio's samen vormen dan de totale portfolio van het bedrijf.


Trailer van Frank

Prijsbepaling, de essentie - e-learning


Meer weten..


Wat maakt een goede portfolio?

De ene portfolio is succesvol en de andere niet. Wat zorgt er voor dat een portfolio goed is? Hier drie tips.

Tip 1: wat succes is bepaal je zelf

Om te beginnen is het de vraag wat "goed" is. Succes is iets dat je zelf definieert. Voor sommigen is het een financieel doel, voor anderen is het bekendheid of leiderschap. Stel dus een concreet doel vast en werk er stap-voor-stap naar toe.

Tip 2: een goed plan is het halve werk

Succes komt meestal niet vanzelf. Om jouw gedachten op een rij te zetten kun je een plan opstellen, een zogenaamd portfolioplan. Een stukje verderop in dit artikel leggen we uit wat een portfolioplan is.

Tip 3: stem jouw aanbod 3x af op de vraag

Een slimme productmanager zorgt op drie manieren dat de portfolio bij de markt past. Strategisch: door trends in de gaten te houden en niet verrast te worden door de concurrent. Tactisch: door product-marktcombinaties te bepalen en te managen. Operationeel: door goede verkoop, tijdige levering en de juiste nazorg.

Wat is een portfolioplan?

Bij een portfolio hoort een portfolioplan. In het portfolioplan staat omschreven uit welke producten de portfolio bestaat en wat de doelen en acties zijn. Verder kunnen de volgende elementen in het portfolioplan voorkomen: PMT-model van Abell, product-marktcombinaties, roadmap en SWOT-analyse. De productmanager is de auteur van het portfolioplan.

Onder aan deze pagina kun je ons template downloaden!


Oplossingen van Frank

Frank van Ormondt begeleidt als strategieconsultant en trainer bedrijven en organisaties. Vanuit zijn bedrijf Frank van Ormondt Advies en Educatie gevestigd in Hilversum doet hij dat op de volgende manieren.

Training

vierkant Product portfolio management
Een plan opstellen voor de gehele productportfolio van een gevorderde productmanager
3-daagse masterclass (€ 2295.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Product management
Een productmasterplan opstellen voor de gehele levenscyclus van een innovatief product of dienst
5-daagse masterclass (€ 3595.00 excl. btw) Brochure Details

Coaching

vierkant Coaching voor professionals
Een doel- en resultaatgericht traject voor beslissers, strategen en productmanagers
4-daags coachingstraject (vanaf € 1650.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Coaching voor effectievere teams
Abonnement voor een doelgericht resultaat, voor productmanagers, strategen of beleidsmakers
25-daags coachingstraject (vanaf € 3950.00 excl. btw) Brochure Details

E-learning

vierkant Prijsbepaling, de essentie
Het beredeneren van een prijs voor goederen en diensten rekening houdend met kostprijs en markt
Online training (vanaf € 55.00 excl. btw)     Details

vierkant Businesscase, de essentie
Een eenvoudige kosten-batenanalyse opstellen voor beginners
Online training (vanaf € 55.00 excl. btw)     Details


Over onsContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2020. All rights reserved.

Bijgewerkt op 18 september 2020