frankvanormondt.nl plaatst cookies om de ervaring te verbeteren, gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook

Intelligence - Wiki

Organisaties die hun beslissingen baseren op intelligence zijn beter af. Meten is weten, een gewaarschuwd man telt voor twee, en één zwaluw maakt nog geen zomer. Feiten verbeteren de kwaliteit van de beslissing en de implementatie en daarmee het zakelijke resultaat.

De bekende managementguru Peter F. Drucker zei het al zo kernachtig: "There are companies that ...

 • ... make things happen;
 • ... watch things to happen;
 • ... wondered what happened."

Intelligence is één van de belangrijkste factoren die het verschil maakt.

Wat is intelligence?

Een definitie voor intelligence is: het verzamelen, verwerken en interpreteren van gevens voor het nemen van gefundeerde beslissingen. De gegevens zijn altijd feitelijk, kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief zijn en bestaan uit: data, informatie, kennis of intelligence. Intelligence is dus zowel een vorm van gegevens als een proces.

Welke soorten intelligence zijn er?

Het begrip intelligence kan op verschillende disciplines slaan. Hier volgen er een aantal die aan strategie gekoppeld zijn:

 • Business intelligence (BI) - over een branche;
 • Competitive intelligence (CI);
 • Competitor intelligence, concurrentieanalyse;
 • Customer intelligence;
 • Enterprise intelligence;
 • Market intelligence;
 • Marketing intelligence;
 • Strategic intelligence;
 • Technology intelligence.

Wat is het nut ervan?

Wanneer een organisatie werkt maakt van intelligence heeft zij daar op allerlei wijzen voordeel van. De organisatie kan versnellen, meerwaarde leveren of kostenvoordeel behalen. Beslissingen kunnen bijv. sneller tot stand komen, doordat ergens gegevens over beschikbaar zijn. Nog sneller gaat het wanneer deze niet in ruwe vorm maar in half- of eindformaat klaarliggen. Naast hogere snelheid kan een hogere waarde bereikt worden, bijv. van een productaanbod. Wanneer is het beste moment volgens de markt? welke doelgroep? welke prijs? En tenslotte kunnen kosten worden bespaard. Bijv. door het bijhouden van de situatie of voorkeur van de klant, niet sturen van reclamemateriaal.

Meer specifiek heeft intelligence het volgende nut voor een organisatie:

 • Anticiperen op voorspoedige ontwikkelingen, bijv. het ideale moment kiezen voor ontwikkeling en introductie van een geheel nieuw product gekoppeld aan een markttrend
 • Anticiperen op nadelige ontwikkelingen, bijv. het tijdig voorzien van bedreigingen of inschatten van zwaktes en hun effect op de business
 • Het continu meten van het voordeel of de voorsprong ten opzichte van concurrentie uit dezelfde branche
 • Het continu meten van gaten in de eigen strategie
 • Het begrijpen van waar het in de branche en aanpalende branches naar toe gaat op langere termijn, zodat hierop de plannen kunnen worden aangepast
 • Het begrijpen van de key drivers of change op het gebied van: markten, klanten, concurrentie, technologie, duurzaamheid, regelgeving, enz.
 • Het verwerken van grote hoeveelheden gegevens die ons in toenemende mate overspoelt
 • Het ondersteunen van afdelingen bij het zelfstandig uitvoeren van delen van het intelligence proces

Begeleiding en training door Frank

Frank begeleidt bedrijven, organisaties en ondernemers bij het opzetten van intelligence. Dat kan in verschillende samenwerkingsvormen:

 • Frank kan voor u intelligence verzamelen, structureren en interpreteren op basis van uw organisatie en wensen;
 • Frank kan u ondersteunen bij het inrichten van een afdeling, werkprocessen of een systeem voor intelligence
 • Heeft u reeds een intelligence dan kan hij deze voor u beoordelen en zijn reactie geven;
 • U kunt naar een workshop komen waarin Frank u leert hoe u intelligence kan opstellen en beoordelen;
 • U kunt naar een informatieavond en proefles komen waar u kennis maakt met Frank en zijn trainingsaanbod;
 • Wanneer het om meerdere mensen tegelijk gaat dan kan hij een in-company training of maatwerk training verzorgen.Downloads

Zie ook

Aanbevolen literatuur

 • Rodenberg, J.H.A.M. (2007). Competitive intelligence and senior management: The best solution to place the office of competitive intelligence is on a par with functions that directly report to the board (1e druk). Eburon. ISBN: 9789059721920.