frankvanormondt.nl plaatst alleen eigen cookies, dus niet van derden; gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook

Samenvatting

Een business model, in het Nederlands: bedrijfsmodel, is een weergave van de manier waarop een organisatie waarde creëert, levert en verzilvert. Het ontwerpen van een business model is een onderdeel van strategie.

Er zijn verschillende visies op het begrip business model. De term business model wordt soms heel ruim gebruikt in relatie tot bijvoorbeeld een businessplan, maar soms ook in veel engere zin als een synoniem voor verdienmodel of een prijsmodel.

Historie van business model

Eigenlijk zijn business modellen zo oud als de weg naar Rome. Hoewel de term business model al sinds de jaren 50 bestaat is deze de laatste decennia bijzonder populair geworden.

Door een uitgekiend business model kan een superieur product het in de markt verliezen van een nummer twee of drie. Een bekend voorbeeld uit de jaren 70 is hoe videosysteem VHS uiteindelijk het marktleiderschap van Philips V2000 en Sony Betamax overnam. De fabrikanten van VHS werkten beter samen op het gebied van standaardisatie en zorgden samen met filmmaatschappijen voor voldoende aanbod van content.

Voorbeelden van business model

 • Standaard of maatwerk
 • Kopen, huren of leasen
 • De printer, de inkt en het papier
 • Het "gratis" mobieltje en het abonnement, of pre-paid
 • Hardware, software en services
 • Initiële verkoop en uitbreidingen
 • De handelsagent op provisie- of commissiebasis
 • De senior en de junior consultant
 • De blockbuster
 • De specialist of de generalist
 • A-merk, B-merk of huismerk

Trailer van Frank

Bekijk de trailer «Missie visie, de essentie»

Opiniepeiling

Heb jij als product manager het gevoel in control te zijn?
  Ja, ik neem samen met mijn leidinggevende beslissingen.
  Neen, het lijkt wel of andere afdelingen aan het stuur zitten.

Meer opiniepeilingen

Ontwerp van business model

Hoe ontwerp ik een business model? Het ontwerpen van een business model heet ook wel business design. Een business design houdt rekening met de volgende vier aspecten:

 1. Wat
  Welk product wordt er geleverd? Wat is de value proposition, met andere woorden: welke waarde levert het? In welke mate is het uniek ten opzichte van concurrenten?
 2. Hoe
  Hoe wordt het product geleverd? Welke kerncompetenties liggen er aan ten grondslag? Met welke leveranciers wordt samengewerkt? Hoe ziet de value chain er uit?
 3. Wie
  Aan wie wordt het product geleverd? Met welke doelgroepen wordt een relatie opgebouwd? Langs welke distributiekanalen worden marktsegmenten bereikt?
 4. Hoeveel
  Hoeveel winst genereert het product? Hoe wordt geld verdiend en hoe worden kosten onder controle gehouden? Met andere woorden: wat is het verdienmodel en wat is de kostenstructuur? Zaken die worden uitgediept in de businesscase.


Bij het ontwerpen van een business model is het van belang eerst de business af te bakenen. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van het PMT-model van Abell. Dit model geeft handvatten voor de eerste drie punten. Ook kunnen er Product-MarktCombinaties (PMCs) worden gedefinieerd. In dat laatste geval ligt de nadruk op de "Wat" en de "Wie".

Oplossingen van Frank

Frank van Ormondt begeleidt als strategieconsultant en trainer bedrijven en organisaties. Vanuit zijn bedrijf Frank van Ormondt Advies en Educatie gevestigd in Hilversum doet hij dat op de volgende manieren.

Training

vierkant Businesscase voor non-financials
Een businesscase opstellen en presenteren voor hen die geen financieel expert zijn
1-daagse workshop (€ 795.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Businesscase voor gevorderden
Een businesscase beoordelen, verbeteren en managen, voor non-financials en financials
1-daagse workshop (€ 795.00 excl. btw) Brochure Details

In-company

vierkant In-company training
Training op uw locatie, al mogelijk vanaf 3 à 4 deelnemers
1-daagse workshop (vanaf 7 deelnemers: € 387.50 excl. btw) Brochure Details

Consultancy

vierkant Businesscase
Frank neemt u het rekenwerk uit handen en stelt samen met u een professioneel document op
Meerdaags adviestraject (vanaf € 995.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Businesscase Management
Begeleidingstraject voor de definitie en implementatie van adequate processen met resultaat
Meerdaags adviestraject (vanaf € 7675.00 excl. btw) Brochure Details

E-learning

vierkant Businesscase, de essentie
Een eenvoudige kosten-batenanalyse opstellen voor beginners
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

vierkant Prijsbepaling, de essentie
Het beredeneren van een prijs voor goederen en diensten rekening houdend met kostprijs en markt
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

vierkant KPI, de essentie
Online training voor het opstellen, meten en verbeteren van een Kritieke Prestatie-Indicator
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

Downloads

Zie ook

Aanbevolen literatuur

 • Abell, D.F. (1990). Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.
 • Heene, A., Vanhaverbeke, J. & Vermeylen, S. (2012). Praktijkboek strategie: routeplan voor het ontwikkelen van een werkbare bedrijfsstrategie (1e druk). LannooCampus. ISBN: 9789077432532.
 • Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business model generatie: een handboek voor visionairs, game changers en uitdagers (1e druk). Kluwer ISBN: 9789013074086.
 • Slywotzky, A.J. & Morrison, D.J. (2003). The profit zone: How strategic business design will lead you to tomorrows profits (5e druk). Wiley. ISBN: 9780471983910.


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 13 februari 2024