frankvanormondt.nl plaatst cookies om de ervaring te verbeteren, gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook

Business model - Wiki

Een business model, in het Nederlands: bedrijfsmodel, is een weergave van de manier waarop een organisatie waarde creëert, levert en verzilvert. Het ontwerpen van een business model is een onderdeel van strategie.

Er zijn verschillende visies op het begrip business model. De term business model wordt soms heel ruim gebruikt in relatie tot bijvoorbeeld een businessplan, maar soms ook in veel engere zin als een synoniem voor verdienmodel of een prijsmodel.

Door een uitgekiend business model kan een superieur product het in de markt verliezen van een nummer twee of drie. Een bekend voorbeeld uit de jaren 70 is hoe videosysteem VHS uiteindelijk het marktleiderschap van Philips V2000 en Sony Betamax overnam. De fabrikanten van VHS werkten beter samen op het gebied van standaardisatie en zorgden samen met filmmaatschappijen voor voldoende aanbod van content.

Historie

Eigenlijk zijn business modellen zo oud als de weg naar Rome. Hoewel de term business model al sinds de jaren 50 bestaat is deze de laatste decennia bijzonder populair geworden.

Voorbeelden

 • Standaard of maatwerk
 • Kopen, huren of leasen
 • De printer, de inkt en het papier
 • Het "gratis" mobieltje en het abonnement, of pre-paid
 • Hardware, software en services
 • Initiële verkoop en uitbreidingen
 • De handelsagent op provisie- of commissiebasis
 • De senior en de junior consultant
 • De blockbuster
 • De specialist of de generalist
 • A-merk, B-merk of huismerk

Ontwerp

Hoe ontwerp ik een business model? Het ontwerpen van een business model heet ook wel business design. Een business design houdt rekening met de volgende vier aspecten:

 1. Wat
  Welk product wordt er geleverd? Wat is de value proposition, met andere woorden: welke waarde levert het? In welke mate is het uniek ten opzichte van concurrenten?
 2. Hoe
  Hoe wordt het product geleverd? Welke kerncompetenties liggen er aan ten grondslag? Met welke leveranciers wordt samengewerkt? Hoe ziet de value chain er uit?
 3. Wie
  Aan wie wordt het product geleverd? Met welke doelgroepen wordt een relatie opgebouwd? Langs welke distributiekanalen worden marktsegmenten bereikt?
 4. Hoeveel
  Hoeveel winst genereert het product? Hoe wordt geld verdiend en hoe worden kosten onder controle gehouden? Met andere woorden: wat is het verdienmodel en wat is de kostenstructuur? Zaken die worden uitgediept in de business case.

Begeleiding door Frank

Frank begeleidt bedrijven en organisaties bij het opstellen van een business model. Dat kan in verschillende samenwerkingsvormen:

 • U kunt naar een workshop komen waarin Frank u als trainer leert hoe u zelf een business model kunt opstellen of beoordelen;
 • Frank kan voor u als interimmanager een business model opstellen op basis van uw organisatie, gegevens en wensen;
 • Heeft u reeds een business model dan kan hij als adviseur zijn reactie geven of u begeleiden bij de verbetering;
 • Ook wanneer het om meerdere mensen tegelijk gaat dan kan hij een in-company training of maatwerk training verzorgen, het team coachen of leiden.Downloads

Zie ook

Literatuur

 • Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business model generatie: een handboek voor visionairs, game changers en uitdagers (1e druk). Kluwer ISBN: 9789013074086.
 • Slywotzky, A.J. & Morrison, D.J. (2003). The profit zone: How strategic business design will lead you to tomorrows profits (5e druk). Wiley. ISBN: 9780471983910.