frankvanormondt.nl plaatst cookies om de ervaring te verbeteren, gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook

Business definition PMT-model van Abell - Wiki

Bij vrijwel elk strategisch proces is de vraag "What business are we in?" het uitgangspunt. Derek F. Abell heeft voor het afbakenen van de business scope het zogenaamde PMT-model ontwikkeld. Dit model wordt veelal toegepast als onderdeel van visievorming, bij het bedenken van een missie, visie of strategie of bij het opstellen van een businessplan cq. ondernemingsplan.

PMT-model

De positie van een organisatie kan worden worden gedefinieerd door van de volgende drie dimensies gebruik te maken: P(roduct), M(arkt) en T(echnologie). Deze dimensies hebben enkele overeenkomsten met een businessmodel.

Product

Abell noemt deze dimensie product maar bedoelt dit in een hele ruime zin van het woord. Eigenlijk bedoelt hij de behoefte die er door dat product wordt vervult. Voorbeelden zijn: transport of reizen (in plaats van trein) en gezondheid of ontspanning (in plaats van sport).

Markt

Deze dimensie beschrijft de markt van afnemers die worden bediend. De markt kan in segmenten en subsegmenten worden ingedeeld. Voorbeelden zijn: overheid, industrie, zorginstellingen; grootzakelijk, mkb, particulieren; jongeren, volwassenen, senioren; Utrecht, Groningen, Brabant.

Technologie

De derde dimensie definieert de technologie die voor de klant wordt ingezet bij het vervullen van de behoeften. Technologie is niet altijd iets met schroefjes en moertjes het kan ook om kennis en kunde gaan. Voorbeelden zijn: internet, informatiesysteem, beeld en geluid, gsm, oven, spoor, receptuur, patent, methode.

Business scope

Het is de bedoeling dat u langs de drie assen ook onderwerpen schrijft waar uw organisatie juist niet mee bezig is. Dat helpt u bij het nadenken over waar de grenzen liggen of zouden moeten liggen. We noemen de grens ook wel de "business scope". In het model komt dat tot uiting door de kubus: alles in de kubus valt binnen de business scope de rest er buiten.


Trailer van Frank

Missie visie, de essentie - e-learning


Meer weten..


Voorbeeld

Hieronder ziet u een voorbeeld van een ingevuld PMT-model voor jeugddetentie.
PMT-model van Abell voor jeugddetentie

Innoveren

Het PMT-model kan ook worden gebruikt voor het vinden van innovaties.

Out of the box

Waarom ligt die grens daar? Moet het onderwerp buiten de kubus niet juist er binnen liggen? Waarom vervullen wij een bepaalde behoefte niet, gebruiken wij een bepaalde technologie niet, of bedienen wij een bepaalde markt niet? In het voorbeeld over jeugddetentie vallen volwassen buiten de scope, dit lijkt terecht. Maar waarom valt hulp op maat er buiten, en eigen trainingen?

Within the box

De onderwerpen langs de drie assen zijn vaak aan elkaar gerelateerd. Stel dat er twee combinaties zijn binnen de kubus: (P1, M1, T1) en (P2, M2, T2). Dan zijn er een aantal nieuwe combinaties mogelijk ook interessant, ik noem er twee: (P2, M1, T1) of (P1, M2, T1). In het voorbeeld over jeugddetentie is een belangrijke combinatie: (behandeling en opvang, jongeren). Maar is: (behandeling en opvang, ouders) ook een interessante combinatie?

Portfolio-management

Het PMT-model kan ook worden gebruikt bij portfolio-management van producten.

Wat business are we in?

De drie assen van het PMT-model geven houvast bij het onderzoeken van een productportfolio. Hebben wij de juiste producten in de portfolio? Ondersteunen wij de juiste markten? Passen wij de juiste technologieën toe? Is er sprake van een logische samenhang binnen de portfolio?

Product-marktcombinaties

Het PMT-model wordt wel eens verward met zogenaamde Product-MarktCombinaties (PMC). Het voornaamste verschil is het aantal dimensies. Een PMC kent twee dimensies, terwijl het PMT-model er drie kent.


Oplossingen van Frank

Frank van Ormondt begeleidt als strategieconsultant en trainer bedrijven en organisaties. Vanuit zijn bedrijf Frank van Ormondt Advies en Educatie gevestigd in Hilversum doet hij dat op de volgende manieren.

Training

vierkant Programma management
Een programmaplan opstellen en uitvoeren om een complex strategisch doel tot succes te maken
5-daagse masterclass (€ 3595.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Businessplan opstellen
Een strategisch meerjarenplan opstellen voor een onderneming, businessunit, afdeling, product, markt, account of kanaal
2-daagse workshop (€ 1395.00 excl. btw) Brochure Details

E-learning

vierkant Businesscase, de essentie
Een eenvoudige kosten-batenanalyse opstellen voor beginners
Online training (vanaf € 55.00 excl. btw)     Details

vierkant Prijsbepaling, de essentie
Het beredeneren van een prijs voor goederen en diensten rekening houdend met kostprijs en markt
Online training (vanaf € 55.00 excl. btw)     Details

Consultancy

vierkant Businessplan
Frank neemt u werk uit handen en stelt voor u een professioneel document op
Meerdaags adviestraject (vanaf € 1395.00 excl. btw) Brochure Details

In-company

vierkant In-company training
Training op uw locatie, al mogelijk vanaf 3 à 4 deelnemers
2-daagse workshop (vanaf 7 deelnemers: € 697.50 excl. btw) Brochure Details

Downloads

Zie ook

Aanbevolen literatuur

  • Abell, D.F. (1990). Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.
  • Heene, A., Vanhaverbeke, J. & Vermeylen, S. (2012). Praktijkboek strategie: routeplan voor het ontwikkelen van een werkbare bedrijfsstrategie (1e druk). LannooCampus. ISBN: 9789077432532.
  • Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business model generatie: een handboek voor visionairs, game changers en uitdagers (1e druk). Kluwer ISBN: 9789013074086.
  • Slywotzky, A.J. & Morrison, D.J. (2003). The profit zone: How strategic business design will lead you to tomorrows profits (5e druk). Wiley. ISBN: 9780471983910.


Over onsContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2020. All rights reserved.

Bijgewerkt op 30 oktober 2020