frankvanormondt.nl plaatst cookies om de ervaring te verbeteren, gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook

Business definition PMT-model van Abell - Wiki

Bij elk strategisch proces is de vraag "What business are we in?" het uitgangspunt. Derek F. Abell heeft voor het afbakenen van de business scope het zogenaamde PMT-model ontwikkeld. Dit model wordt veelal toegepast als onderdeel van visievorming, bij het bedenken van een missie, visie of strategieof bij het opstellen van een businessplan of een ondernemingsplan.

PMT-model

De positie van een organisatie kan worden worden gedefinieerd door van de volgende drie dimensies gebruik te maken: P(roduct), M(arkt) en T(echnologie).

Product

Abell noemt deze dimensie product maar bedoelt dit in een hele ruime zin van het woord. Eigenlijk bedoelt hij de behoefte die er door dat product wordt vervult. Voorbeelden zijn: transport of reizen (in plaats van trein) en gezondheid of ontspanning (in plaats van sport).

Markt

Deze dimensie beschrijft de markt van afnemers die worden bediend. De markt kan in segmenten en subsegmenten worden ingedeeld. Voorbeelden zijn: overheid, industrie, zorginstellingen; grootzakelijk, mkb, particulieren; jongeren, volwassenen, senioren; Utrecht, Groningen, Brabant.

Technologie

De derde dimensie definieert de technologie die voor de klant wordt ingezet bij het vervullen van de behoeften. Technologie is niet altijd iets met schroefjes en moertjes het kan ook om kennis en kunde gaan. Voorbeelden zijn: internet, informatiesysteem, beeld en geluid, gsm, oven, spoor, receptuur, patent, methode.

Business scope

Het is de bedoeling dat u langs de drie assen ook onderwerpen schrijft waar uw organisatie juist niet mee bezig is. Dat helpt u bij het nadenken over waar de grenzen liggen of zouden moeten liggen. We noemen de grens ook wel de "business scope". In het model komt dat tot uiting door de kubus: alles in de kubus valt binnen de business scope de rest er buiten.

Voorbeeld

Hieronder ziet u een voorbeeld van een ingevuld PMT-model voor jeugddetentie.
PMT-model van Abell voor jeugddetentie

Innoveren

Het PMT-model kan ook worden gebruikt voor het vinden van innovaties.

Out of the box

Waarom ligt die grens daar? Moet het onderwerp buiten de kubus niet juist er binnen liggen? Waarom vervullen wij een bepaalde behoefte niet, gebruiken wij een bepaalde technologie niet, of bedienen wij een bepaalde markt niet? In het voorbeeld over jeugddetentie vallen volwassen buiten de scope, dit lijkt terecht. Maar waarom valt hulp op maat er buiten, en eigen trainingen?

Within the box

De onderwerpen langs de drie assen zijn vaak aan elkaar gerelateerd. Stel dat er twee combinaties zijn binnen de kubus: (P1, M1, T1) en (P2, M2, T2). Dan zijn er een aantal nieuwe combinaties mogelijk ook interessant, ik noem er twee: (P2, M1, T1) of (P1, M2, T1). In het voorbeeld over jeugddetentie is een belangrijke combinatie: (behandeling en opvang, jongeren). Maar is: (behandeling en opvang, ouders) ook een interessante combinatie?

Zie ook

Aanbevolen literatuur

  • Abell, D.F. (1990). Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.
  • Heene, A., Vanhaverbeke, J. & Vermeylen, S. (2008). Praktijkboek strategie: effectief plannen en uitvoeren (2e druk). Sciptum. ISBN: 9789077432235.