frankvanormondt.nl plaatst alleen eigen cookies, dus niet van derden; gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook
vierkant
artikel

Productlevenscyclus - Wiki

 

Samenvatting

In een productlevenscyclus (PLC) doorloopt een product alle fases van diens leven: van geboorte tot overlijden. Eerst wordt een product bedacht, daarna gaat het de markt op en ten slotte wordt het product weer van de markt gehaald.

Een productlevenscyclus is een onderdeel van productmanagement. Het begrip is van toepassing op zowel goederen als diensten. In het Engels heet productlevenscyclus: "product life cycle".

Wat is een productlevenscyclus?

Onze indeling

Een productlevenscyclus bestaat uit een aantal fases. De literatuur is het niet eens over de namen en de indeling van de fases. Er is helaas dus niet een standaardindeling. Wij hanteren de volgende indeling:

Andere indelingen

Een productlevenscyclus wordt ook wel op andere manieren ingedeeld dan bovenstaande indeling. Meestal dekken deze manieren een kleiner aantal fases af. Voorbeelden:

  • de ontwikkelstadia (specificatie, ontwerp, implementatie, test) — deze indeling kan wel binnen de ontwikkelfase worden gebruikt;
  • de adoptiecurve van Rogers (innovators, early adopters, early majority, late majority, laggards) — deze indeling dekt wel de penetratiefase af;
  • de klassieke indeling van Levitt (introduction, growth, maturity, decline) — ook deze indeling beperkt zich hoofdzakelijk tot de penetratiefase.

Wie is verantwoordelijk voor een productlevenscyclus?

Vaak is het besturen van de gehele productlevenscyclus de eindverantwoordelijkheid van een productmanager. De afzonderlijke fases zijn echter te complex en te gedetailleerd en daarom worden bepaalde taken gedelegeerd naar collega's, afdelingen of partners. Zij zijn op die manier deelverantwoordelijk voor een of meer taken binnen iedere fase. De productmanager blijft zelf de spin in het web.

Wij geven een voorbeeld. De ontwikkelfase wordt voor een groot gedeelte uitgevoerd door het ontwikkelteam. Bij de methode van Agile Scrum is de Product Owner tijdens deze fase de contactpersoon.

Wat heb ik aan een productlevenscyclus?

De productlevenscyclus (PLC) is zonder twijfel het belangrijkste gedeelte van productmanagement. De PLC geeft de organisatie duidelijkheid over de status van een product. De PLC helpt de betrokkenen fase-voor-fase precies de juiste activiteiten uit te voeren. De PLC geeft de productmanager de mogelijkheid het product fase-voor-fase goed te keuren of af te keuren. De PLC helpt de betrokkenen te focuseren op het tijdig bereiken van een bij het einde van iedere fase behorende mijlpaal.

Trailer van Frank

Bekijk de trailer «Prijsbepaling, de essentie»

Opiniepeiling

Heb jij als product manager het gevoel in control te zijn?
  Ja, ik neem samen met mijn leidinggevende beslissingen.
  Neen, het lijkt wel of andere afdelingen aan het stuur zitten.

Meer opiniepeilingen

Tips en voorbeelden bij het kijken naar een productlevenscyclus

Tip 1

Niet alle producten doorlopen alle fases. Voorbeeld. Een product dat tijdens de bedenkfase onhaalbaar blijkt te zijn krijgt geen go op het businessplan.

Tip 2

Verschillende producten kunnen zich in verschillende fases bevinden, maar een product kan zich maar in een fase tegelijk bevinden. Voorbeeld. Het ene product kan zich pas in de ontwikkelfase bevinden, terwijl het andere product zich al in de markt laat introduceren.

Tip 3

De door ons gegeven PLC-indeling is er een die op grote lijnen werkbaar is voor de organisatie en diens productmanager. Om iedere fase te managen kunnen er deelfases (of: subfases) worden gedefinieerd.

Tip 4

Heeft uw organisatie hoge ambities, schaarse financiële middelen, beperkte ontwikkelcapaciteit of uiteenlopende markten? Stel dan een roadmap op! Rome is ook niet in 1 dag gebouwd.

Tip 5

Wanneer een product aan het einde van diens levenscyclus is gekomen, hoeft dit nog niet het einde van de hele productcategorie te zijn. Vaak kent een dergelijk product binnen dezelfde productcategorie een opvolger die de cyclus weer opnieuw doet starten. Voorbeeld. Een bepaald merk stopt met het leveren van een "oud" mobieltje model 5 maar start tegelijkertijd met het leveren van een "nieuw" mobieltje model 6. Het merk stopt dus niet met de productcategorie "mobieltje".

Oplossingen van Frank

Frank van Ormondt begeleidt als strategieconsultant en trainer bedrijven en organisaties. Vanuit zijn bedrijf Frank van Ormondt Advies en Educatie gevestigd in Hilversum doet hij dat op de volgende manieren.

Training

vierkant Product management
Een productmasterplan opstellen voor de gehele levenscyclus van een innovatief product of dienst
5-daagse masterclass (€ 3695.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Product portfolio management
Een plan opstellen voor de gehele productportfolio van een gevorderde productmanager
3-daagse masterclass (€ 2355.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Advanced Product Management
Een plan-van-aanpak opstellen waarin u zichzelf, uw business en uw organisatie naar het volgende niveau brengt
5-daagse masterclass (€ 3895.00 excl. btw) Brochure Details

In-company

vierkant In-company training
Training op uw locatie, al mogelijk vanaf 3 à 4 deelnemers
5-daagse masterclass (vanaf 7 deelnemers: € 1797.50 excl. btw) Brochure Details

Consultancy

vierkant Management van Product Management
Begeleidingstraject voor het maximaliseren van effectiviteit en waardetoevoeging aan de organisatie
Meerdaags adviestraject (vanaf € 7675.00 excl. btw) Brochure Details

Coaching

vierkant Coaching voor De Betere Product Manager
Coachingstraject om in teamverband alle PM-ers naar een hoger niveau te tillen
4-daags coachingstraject (vanaf € 9900.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Coaching voor professionals
Een doel- en resultaatgericht traject voor beslissers, strategen en productmanagers
4-daags coachingstraject (vanaf € 1750.00 excl. btw) Brochure Details

Boek

vierkant Het Innovatieboek, paperback
Gids voor innoveren en innovatiemanagement, geschreven door Paul van der Voort en Frank van Ormondt
Boek van Frank van Ormondt (ca. € 38.95 incl. btw) Brochure Details

E-learning

vierkant Prijsbepaling, de essentie
Het beredeneren van een prijs voor goederen en diensten rekening houdend met kostprijs en markt
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

vierkant Businesscase, de essentie
Een eenvoudige kosten-batenanalyse opstellen voor beginners
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

vierkant KPI, de essentie
Online training voor het opstellen, meten en verbeteren van een Kritieke Prestatie-Indicator
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

Downloads

Zie ook

Aanbevolen literatuur

  • Gorchels, L. (2003). Product manager's fieldguide: practical tools, exercises and resources for improved product management (1e druk). McGraw-Hill companies. ISBN: 9780071410595.
  • Haines, S. (2014). The product manager's desk reference (2e druk). McGraw-Hill Professional. ISBN: 9780071824507.
  • Moore, G.A. (2008). Chrossing the chasm: marketing and selling technology products to mainstream customers (2e druk). Capstone. ISBN: 9781841120638.
  • McGreal, D. & Jocham, R. (2018). Professional Product Owner: Leveraging Scrum as a Competitive Advantage (1e druk). Addison Wesley ISBN: 9780134686479.
  • Voort, P. van der & Ormondt, Frank van (2011). Het innovatieboek: innoveren van droom tot daad (2e herziene versie). Academic Service. ISBN: 9789052618319.


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 7 mei 2024