frankvanormondt.nl plaatst cookies om de ervaring te verbeteren, gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook

Missie en visie - Wiki

Missie en visie zijn termen die soms als vaag worden ervaren en door elkaar worden gebruikt. Toch hebben beide een specifieke betekenis en kan de inhoud worden getoetst.

De reden waarom organisaties een missie en visie bepalen heeft te maken met richting geven, kaders stellen en inspireren.

De beschrijving van een missie wordt ook wel mission statement genoemd. Een visie wordt ook wel in een corporate vision of white paper beschreven.

Het formuleren en definiëren van een missie en een visie is onderdeel van visievorming en strategisch management. Het resultaat wordt vaak opgeschreven in het ondernemingsplan van de organisatie.

Wat is een missie?

Definitie missie

Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn. Omdat een missie over zaken gaat die jaren hebben gekost om op te bouwen wordt een missie zelden veranderd.

Hoe formuleer ik een missie?

Een mission statement bestaat veelal uit de volgende onderdelen:

 • Wat is ons werkterrein?
 • Wat is ons bestaansrecht?
 • Welke betekenis hebben wij voor onze stakeholders?
 • Wat zijn onze normen, waarden en overtuigingen?
 • Wat zijn onze intenties en ambities?

Het eerste punt wordt ook wel eens business scope genoemd. Het laatste punt is tevens onderdeel van de visie. In sommige organisaties is de corporate vision zelfs een integraal onderdeel van het mission statement.

Wat is een visie?

Definitie visie

Een visie is een algemene voorstelling van de toekomst van een organisatie. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie gaan, wat hun toekomstdroom is. Omdat een visie over zaken gaat die in een verre toekomst eventueel kunnen plaatsvinden wordt een visie soms bijgesteld.

Hoe formuleer ik een visie?

Een corporate vision bestaat veelal uit de volgende onderdelen:

 • Hoe ziet de omgeving van onze organisatie er in de verre toekomst uit?
 • Wat willen we als organisatie tegen die tijd bereikt hebben?
 • Langs welke weg gaan we die positie bereiken?

Het onderzoeken van een verre toekomst heet ook wel scenario planning.

Verschil missie en visie

Het verschil tussen een missie en een visie is hieronder weergegeven.

MissieVisie
Waarvoor we staanWaarvoor we gaan
Gericht op organisatie Gericht op omgeving
Wie zijn we? Hoe gaan we met de wereld om?
Identiteit, waarden Toekomst, droom
Vanuit een lang verleden Vanuit de verre toekomst
In principe tijdloos Kan worden bijgesteld

Hoe goed is mijn missie of visie?

Een goede missie of visie is AMORE (Loo e.a. 2007). Deze afkorting staat voor:

 • Ambitieus of zelfs idealistisch
 • Motiverend of zelfs commiterend
 • Onderscheidend
 • Relevant en richtinggevend voor stakeholders
 • Echt, evenwichtig, eenheid, eenvoudig

Begeleiding en training door Frank

Frank begeleidt bedrijven, organisaties en ondernemers bij het formuleren van een missie en visie. Dat kan in verschillende samenwerkingsvormen:

 • Frank kan voor u een mission statement of vision paper opstellen op basis van uw organisatie en wensen;
 • Heeft u reeds een missie en visie dan kan hij deze voor u beoordelen en zijn reactie geven.

Om u te helpen bij het vormen van een missie en visie heeft Frank een serie praktijkgerichte trainingen rond dit thema ontwikkeld:

 • U kunt naar een workshop komen waarin Frank u leert hoe u een missie en visie kan ontwikkelen en beoordelen;
 • U kunt naar een informatieavond en proefles komen waar u kennis maakt met Frank en zijn trainingsaanbod;
 • Wanneer het om meerdere mensen tegelijk gaat dan kan hij een in-company training of maatwerk training verzorgen.Downloads

Zie ook

Aanbevolen literatuur

 • Heene, A., Vanhaverbeke, J. & Vermeylen, S. (2008). Praktijkboek strategie: effectief plannen en uitvoeren (2e druk). Sciptum. ISBN: 9789077432235.
 • Heijden, K. van der (2005). Scenarios: The art of strategic conversation (2e druk). Wiley. ISBN: 9780470023686.
 • Loo, H. van der, Geelhoed, J. & Samhoud, S. (2007). Kus de visie wakker: organisaties energiek en effectief maken (1e druk). Academic Service. ISBN: 9789052615820.
 • Rottinghuis, H.J.T. (2008). Futuring: de kunst van het anticiperen (1e druk). Scriptum. ISBN: 9789055945863.
 • Wiebes, E., Baaij, M. & Witteveen, P. (2007). De eerste drie maanden van een nieuwe toekomst: werken aan de strategie voor de onderneming (1e druk). Scriptum Management. ISBN: 9789055944538.