frankvanormondt.nl plaatst cookies om de ervaring te verbeteren, gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook
vierkant
artikel

Programma management - Wiki

 

Samenvatting

"Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd." Sommige veranderingen kosten veel tijd en moeite en vergen veel geduld; zo ook bij programma management.

Voor de een gaat het bij programma management om de organisatie en het verschil met portfolio management en project management. Bij de ander gaat het meer om het strategische karakter en het bereiken van lange termijndoelen.


Wat is programma management?

Programma management is het managen van een programma. Een programma is een tijdelijke, relatief lang levende organisatievorm waarin een complex strategisch doel tot succes wordt gemaakt. Men kiest voor deze organisatievorm omdat men bestaande afdelingen wil overkoepelen, ondersteunen of veranderen. Er kunnen binnen een organisatie programma's voor verschillende thema's zijn opgesteld, bijvoorbeeld: kwaliteit, kostenbesparing, thuiswerken.

Programma management, hoe doe je dat?

Een programma manager is vaak een regisseur die een aantal projecten aanstuurt. Hierbij is de programma manager eindverantwoordelijk. Programma managers rapporteren veelal aan senior managers, management team of directie. Sommige organisaties kennen portfolio's waarbij een programma manager aan een portfolio manager rapporteert of daar mee samenwerkt.

Trailer van Frank

Missie visie, de essentie - e-learning


Meer weten..


Opiniepeiling

Een businesscase moet altijd financieel rendabel zijn
  ja
  nee

Meer opiniepeilingen

Programma management in 3 stappen

Voor het omzetten van een doel naar een succes kunnen de volgende stappen worden gebruikt:

  • Stap 1: zet een stip op de muur, bepaal de strategie.
  • Stap 2: bepaal de aanpak, stel een degelijk programmaplan op.
  • Stap 3: leid de organisatie met succes naar het doel, realiseer dat u tijdens de implementatie met verandering te maken heeft.

5 tips voor programmamanagers

De belangrijkste 5 tips voor programmamanagers zijn:

Tip 1: baken uw programma af

Uw programma is als een opdracht. Wie is precies uw opdrachtgever? Is die ook de beslisser? Wat is uw doel, budget en werkveld? Op welke mensen en middelen kunt u rekenen?

Tip 2: definieer «succes»

Wat succes is, kunt u prima van te voren bepalen. Dan bent u – of is uw organisatie – hierover achteraf ook niet in de war. Doe dat zo SMART mogelijk. Bepaal ook de randvoorwaarden en welke risico's nog net aanvaardbaar zijn. Dan weet u vanaf nu precies in welke gevallen u beter kunt stoppen.

Tip 3: onderzoek de feiten

Ga niet over één dag ijs. Beslis niet alleen op buikgevoel. Het best verdiept u zich grondig in de onderliggende materie van uw programma. Spreek alle stakeholders, vergelijk scenario's, maak een kosten-batenanalyse of een businesscase, stel een SWOT-analyse op, enzovoort. Kortom: zorg dat u met een programmaplan werkt, dat feitelijk en haalbaar is en waar draagvlak voor is.

Tip 4: bed uw programma in

Weet hoe uw programma in uw organisatie ingebed kan worden. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van projecten en portfolio's. Een programma heeft in eerste instantie impact op processen en in tweede instantie op afdelingen. Weet daarom ook hoe de processen in uw organisatie werken en wie er verantwoordelijk en betrokken zijn.

Tip 5: laat de boel niet scheef lopen

Zorg dat tijdens de implementatie de zakelijke kant en de menskant hand in hand blijven lopen. De zakelijke kant is wat de top van uw organisatie wil bereiken. Vaak heeft dit met harde, financiële eisen te maken zoals: winstgevendheid en rendement. De menskant gaat over wat uw collega's belangrijk vinden. Vaak heeft dit met zachte, sociale wensen te maken zoals: perspectief en ontwikkeling.

Oplossingen van Frank

Frank van Ormondt begeleidt als strategieconsultant en trainer bedrijven en organisaties. Vanuit zijn bedrijf Frank van Ormondt Advies en Educatie gevestigd in Hilversum doet hij dat op de volgende manieren.

Training

vierkant Programma management
Een programmaplan opstellen en uitvoeren om een complex strategisch doel tot succes te maken
5-daagse masterclass (€ 3595.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Businessplan opstellen
Een strategisch meerjarenplan opstellen voor een onderneming, businessunit, afdeling, product, markt, account of kanaal
2-daagse workshop (€ 1395.00 excl. btw) Brochure Details

E-learning

vierkant Businesscase, de essentie
Een eenvoudige kosten-batenanalyse opstellen voor beginners
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

vierkant Prijsbepaling, de essentie
Het beredeneren van een prijs voor goederen en diensten rekening houdend met kostprijs en markt
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

Consultancy

vierkant Businessplan
Frank neemt u werk uit handen en stelt voor u een professioneel document op
Meerdaags adviestraject (vanaf € 1395.00 excl. btw) Brochure Details

In-company

vierkant In-company training
Training op uw locatie, al mogelijk vanaf 3 à 4 deelnemers
2-daagse workshop (vanaf 7 deelnemers: € 697.50 excl. btw) Brochure Details

Boek

vierkant Het Innovatieboek, paperback
Gids voor innoveren en innovatiemanagement, geschreven door Paul van der Voort en Frank van Ormondt
Boek van Frank van Ormondt (ca. € 34.00 incl. btw) Brochure Details

Downloads

Zie ook

Aanbevolen literatuur

  • Aaker, D. (2005). Marktgericht strategisch beleid (6e druk). Academic Service. ISBN: 9789039520321.
  • Frambach, R. & Nijssen, E. (2009). Marketingstrategie: breaking the rules (4e druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001765088.
  • Heene, A., Vanhaverbeke, J. & Vermeylen, S. (2012). Praktijkboek strategie: routeplan voor het ontwikkelen van een werkbare bedrijfsstrategie (1e druk). LannooCampus. ISBN: 9789077432532.
  • Keuning, D. (2007). Strategisch management: koersbepaling en besluitvorming (1e druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001400446.
  • Mouwen, K. (2004). Strategische planning voor de moderne non-profitorganisatie . Van Gorcum. ISBN: 9789023240440.
  • Mouwen, K. (2006). Strategie-implementatie: sturing en governance in de moderne non-profitorganisatie (1e druk). Van Gorcum. ISBN: 9789023241997.
  • Rijcke, R. de (2002). Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector (1e druk). LannooCampus. ISBN: 9789020950168.


Over onsContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2020. All rights reserved.

Bijgewerkt op 24 november 2020