frankvanormondt.nl plaatst cookies om de ervaring te verbeteren, gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook

Verandermanagement - Wiki

Een goede strategie is het halve werk. Maar een goede implementatie is de andere helft. Met verandermanagement beweegt een organisatie tijdens de implementatie op een gestructureerde en effectieve manier van de huidige situatie naar een gekozen nieuwe situatie.

Verandermanagement is nauw verwant aan management van strategie en innovatie en aan de organisatiecultuur. Sommigen gebruiken liever de term: veranderingsmanagement of: change management.

Wat is verandermanagement?

Verandermanagement heeft betrekking op het managen van een verandering in een organisatie. Het speelt een grote rol wanneer de organisatie moeite heeft om te veranderen. Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld verandermoeheid, weerstand, chaos, tijdsdruk of onvermogen.

Verandermanagement, hoe doe je dat?

Kotter (2001) hanteert de volgende algemeen toepasbare stappen:

 1. Urgentiebesef vestigen
 2. Een leidende coalitie vormen
 3. Een visie en strategie ontwikkelen
 4. De veranderingsvisie communiceren
 5. Een breed draagvlak creëren
 6. Kortetermijnresultaten realiseren
 7. Consolideren en in beweging blijven
 8. Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur

Volgens sommigen is iedere verandering aan een organisatie anders. Een standaardaanpak is dan niet altijd mogelijk. Dit maakt het bedenken van een geschikt veranderproces een complexe zaak. Daarom geven Lubberding e.a. (2013) een breed overzicht van aspecten en methoden.

Wat speelt er een rol bij verandermanagement?

Verandermanagement kent veel aspecten. Wij noemen er hier een aantal.

Veranderdoel

Verandering is geen doel op zich, maar dient wel een organisatiedoel. Men wil bijvoorbeeld twee bedrijven of afdelingen samenvoegen en daarbij synergievoordelen boeken. Zaak is om de doelen zo duidelijk (SMART) mogelijk te omschrijven.

Veranderniveau

Bij de meeste veranderingen kijken we naar drie niveaus:

 1. strategisch niveau - het nieuwe beleid dat men wil implementeren;
 2. functioneel niveau - de afdelingen en middelen die bij de verandering betrokken zijn;
 3. gedragsniveau - de competenties van de medewerkers die de verandering doormaken.

Veranderproces

Elke verandering kent een begin en liefst ook een duidelijk eind. Een veranderproces geeft op heldere wijze aan hoe een verandering tot stand kan komen. Bij elk veranderproces is er in meer of mindere mate sprake van een moment van: unfreezing, moving (of changing) en freezing (of refreezing). Organisaties die regelmatig met verandermanagement te maken hebben gebruiken hiervoor soms een procedure. Bij andere organisaties is er een veranderplan, projectplan of een of ander plan-van-aanpak.

Begeleiding en training door Frank

Frank begeleidt bedrijven en organisaties met verandermanagement. Hij doet dat op o.a. de volgende manieren:

 • Frank kan u begeleiden bij het bedenken en implementeren van een veranderplan voor uw organisatie;
 • Frank kan u begeleiden bij het opzetten en verbeteren van het proces van verandermanagement en het coachen van verandermanagers;
 • U kunt naar een workshop komen waarin Frank u als trainer leert hoe u verandermanagement doet;
 • Wanneer het om meerdere mensen tegelijk gaat dan kan hij een in-company training of maatwerk training verzorgen, het team coachen of leiden;Downloads

Zie ook

Aanbevolen literatuur

 • Kotter, J.P. (2001). Leiderschap bij verandering (1e druk, 5e oplage). Academic Service. ISBN: 9789052612317.
 • Lubberding, J., Kaptein, E. & Stratum, R. van (2013). Changemanagement (5e druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001816254.
 • Voort, P. van der & Ormondt, F. van (2011). Het innovatieboek: gids voor innoveren en innovatiemanagement (2e herziene druk). Academic Service. ISBN: 9789052618319.