frankvanormondt.nl plaatst alleen eigen cookies, dus niet van derden; gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook
vierkant
artikel

Portfolio management - Wiki

 

Samenvatting

Portfoliomanagement is een belangrijk onderwerp voor productmanagers. Er bestaan verschillende vormen van portfoliomanagement. Soms bedoelt men een portfolio van producten, soms een portfolio van projecten en soms een portefeuille van klanten. In dit artikel beschouwen we productportfoliomanagement.

Wat is portfoliomanagement?

Portfoliomanagement is het creëren, indelen, optimaliseren, beheren en opheffen van een portfolio van producten.

Wat is een portfolio?

Definitie

Een portfolio bestaat uit een serie van bij elkaar horende producten. De producten kunnen bestaan uit goederen of diensten. Ieder product heeft een eigen productlevenscyclus en een eigen product-marktcombinatie.

Portfolio versus assortiment

De termen portfolio en assortiment worden vaak doorelkaar gebruikt. Toch is er volgens sommigen een klein verschil in betekenis. Met assortiment zou men eerder op de verscheidenheid in aan elkaar gerelateerde producten doelen. Bijvoorbeeld een doosje met allerlei verschillende maten boortjes of een koker met verschillende soorten breinaalden. Met portfolio zou men eerder op de verandering of verbetering van een verzameling producten in de loop der tijd doelen. Bijvoorbeeld een makelaar die ook verzekeringen gaat aanbieden of een lunchroom die ook vegetarische gerechten op de kaart zet.

Breedte en diepte

Met breedte bedoelt men het aantal productgroepen of categorieën. Met diepte bedoelt men het aantal producten in een groep of categorie.

Wie is verantwoordelijk voor een portfolio?

Productmanager versus portfoliomanager

Meestal is een productmanager verantwoordelijk voor een productportfolio. Je zou denken: "portfoliomanager", maar die term wordt meestal gebruikt voor de verantwoordelijke van een projectportfolio. Wel komen: "categorymanager" en "propositiemanager" in bepaalde sectoren voor als alternatieve benaming.

Een portfolio of meerdere

Als een bedrijf meerdere productmanagers heeft en een zeer groot aantal productgroepen, dan is het gebruikelijk om iedere productmanager een eigen productportfolio te geven. In dat geval is een productportfolio dus gelijk aan een productgroep of categorie. Alle productportfolio's samen vormen dan de totale portfolio van het bedrijf.

Trailer van Frank

Bekijk de trailer «Prijsbepaling, de essentie»

Opiniepeiling

Heb jij als product manager het gevoel in control te zijn?
  Ja, ik neem samen met mijn leidinggevende beslissingen.
  Neen, het lijkt wel of andere afdelingen aan het stuur zitten.

Meer opiniepeilingen

Wat maakt een goede portfolio?

De ene portfolio is succesvol en de andere niet. Wat zorgt er voor dat een portfolio goed is? Hier drie tips.

Tip 1: wat succes is bepaal je zelf

Om te beginnen is het de vraag wat "goed" is. Succes is iets dat je zelf definieert. Voor sommigen is het een financieel doel, voor anderen is het bekendheid of leiderschap. Stel dus een concreet doel vast en werk er stap-voor-stap naar toe.

Tip 2: een goed plan is het halve werk

Succes komt meestal niet vanzelf. Om jouw gedachten op een rij te zetten kun je een plan opstellen, een zogenaamd portfolioplan. Een stukje verderop in dit artikel leggen we uit wat een portfolioplan is.

Tip 3: stem jouw aanbod 3x af op de vraag

Een slimme productmanager zorgt op drie manieren dat de portfolio bij de markt past. Strategisch: door trends in de gaten te houden en niet verrast te worden door de concurrent. Tactisch: door product-marktcombinaties te bepalen en te managen. Operationeel: door goede verkoop, tijdige levering en de juiste nazorg.

Wat is een portfolioplan?

Bij een portfolio hoort een portfolioplan. In het portfolioplan staat omschreven uit welke producten de portfolio bestaat en wat de doelen en acties zijn. Verder kunnen de volgende elementen in het portfolioplan voorkomen: PMT-model van Abell, product-marktcombinaties, roadmap en SWOT-analyse. De productmanager is de auteur van het portfolioplan.

Onder aan deze pagina kunt u ons template downloaden!

Oplossingen van Frank

Frank van Ormondt begeleidt als strategieconsultant en trainer bedrijven en organisaties. Vanuit zijn bedrijf Frank van Ormondt Advies en Educatie gevestigd in Hilversum doet hij dat op de volgende manieren.

Training

vierkant Product portfolio management
Een plan opstellen voor de gehele productportfolio van een gevorderde productmanager
3-daagse masterclass (€ 2355.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Product management
Een productmasterplan opstellen voor de gehele levenscyclus van een innovatief product of dienst
5-daagse masterclass (€ 3695.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Advanced Product Management
Een plan-van-aanpak opstellen waarin u zichzelf, uw business en uw organisatie naar het volgende niveau brengt
5-daagse masterclass (€ 3895.00 excl. btw) Brochure Details

Coaching

vierkant Coaching voor De Betere Product Manager
Coachingstraject om in teamverband alle PM-ers naar een hoger niveau te tillen
4-daags coachingstraject (vanaf € 9900.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Coaching voor professionals
Een doel- en resultaatgericht traject voor beslissers, strategen en productmanagers
4-daags coachingstraject (vanaf € 1750.00 excl. btw) Brochure Details

E-learning

vierkant Inleiding programma management
Online introductie tot programma management
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

vierkant Prijsbepaling, de essentie
Het beredeneren van een prijs voor goederen en diensten rekening houdend met kostprijs en markt
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

vierkant KPI, de essentie
Online training voor het opstellen, meten en verbeteren van een Kritieke Prestatie-Indicator
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

vierkant Businesscase, de essentie
Een eenvoudige kosten-batenanalyse opstellen voor beginners
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

Downloads

Zie ook

Aanbevolen literatuur

  • Gorchels, L. (2003). Product manager's fieldguide: practical tools, exercises and resources for improved product management (1e druk). McGraw-Hill companies. ISBN: 9780071410595.
  • Haines, S. (2014). The product manager's desk reference (2e druk). McGraw-Hill Professional. ISBN: 9780071824507.
  • Moore, G.A. (2008). Chrossing the chasm: marketing and selling technology products to mainstream customers (2e druk). Capstone. ISBN: 9781841120638.
  • McGreal, D. & Jocham, R. (2018). Professional Product Owner: Leveraging Scrum as a Competitive Advantage (1e druk). Addison Wesley ISBN: 9780134686479.
  • Voort, P. van der & Ormondt, Frank van (2011). Het innovatieboek: innoveren van droom tot daad (2e herziene versie). Academic Service. ISBN: 9789052618319.


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 7 mei 2024