frankvanormondt.nl plaatst cookies om de ervaring te verbeteren, gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook

Samenvatting

Een case study helpt de manager om te leren hoe zij of hij een praktijkprobleem kan oplossen. Het betreft een algemeen managementprobleem dat een kans of een bedreiging kan zijn.

Soms noemt men een case study een: «business» case study. Hiermee wil men de praktische kant benadrukken. Bij sommige mensen wekt dit echter verwarring met het begrip business case, waarmee meestal een financiële onderbouwing voor een investeringsbeslissing wordt bedoeld.


Wat is case study analyse?

Case study analyse is een analyse van een gegeven praktijksituatie. Gerenommeerde universiteiten hebben er hun specialiteit van gemaakt om case studies te ontwikkelen, meestal over toonaangevende organisaties. Deze cases worden als leermiddel door studenten gebruikt maar ook worden zij verkocht aan het bedrijfsleven.

Wat is het doel van een case study analyse?

Het doel van een case study analyse is het toepassen van theorie, zoals modellen en methodes, in een werkelijke, bestaande praktijksituatie en hier van te leren voor andere, toekomstige situaties. De praktijksituatie is meestal complex, zodat het oplossen van het probleem - een kans of een bedreiging - als uitdaging wordt gezien.

Trailer van FrankOpiniepeiling

Een Product Manager is een:
  Specialist
  Generalist

Meer opiniepeilingen

Hoe doe je een case study analyse?

Een case study analyse kan met de volgende zes stappen worden aangepakt:

 • 1. Business issue
 • 2. Business opportunity
 • 3. Business goal
 • 4. Business solution
 • 5. Business implementation
 • 6. Business control

Verschil tussen een case study en een business case

Hoewel beide methodes het woord "case" gebruiken (en soms zelfs beide het woord "business") zijn het verschillende methodes. Een case study is overwegend kwalitatief, gaat over een willekeurig onderwerp, onderzoekt de oorzaak en bedenkt een oplossing. Een business case is overwegend kwantitatief, gaat over een investering, neemt een aanleiding als gegeven en rekent de kosten en baten uit van een reeds bedachte oplossing.

Overigens is er ook nog verwarring tussen de begrippen: business case en: business plan.

Oplossingen van Frank

Frank van Ormondt begeleidt als strategieconsultant en trainer bedrijven en organisaties. Vanuit zijn bedrijf Frank van Ormondt Advies en Educatie gevestigd in Hilversum doet hij dat op de volgende manieren.

Training

vierkant Programma management
Een programmaplan opstellen en uitvoeren om een complex strategisch doel tot succes te maken
5-daagse masterclass (€ 3595.00 excl. btw) Brochure Details

vierkant Businessplan opstellen
Meerjarenplan voor een onderneming, programma, businessunit, afdeling, product, markt, account of kanaal
2-daagse workshop (€ 1395.00 excl. btw) Brochure Details

E-learning

vierkant Inleiding programma management
Online introductie en samenvatting voor deelnemers van de masterclass
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

vierkant KPI, de essentie
Online training voor het opstellen, meten en verbeteren van een Kritieke Prestatie-Indicator
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

vierkant Businesscase, de essentie
Een eenvoudige kosten-batenanalyse opstellen voor beginners
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

vierkant Prijsbepaling, de essentie
Het beredeneren van een prijs voor goederen en diensten rekening houdend met kostprijs en markt
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

In-company

vierkant In-company training
Training op uw locatie, al mogelijk vanaf 3 à 4 deelnemers
2-daagse workshop (vanaf 7 deelnemers: € 697.50 excl. btw) Brochure Details

Boek

vierkant Het Innovatieboek, paperback
Gids voor innoveren en innovatiemanagement, geschreven door Paul van der Voort en Frank van Ormondt
Boek van Frank van Ormondt (ca. € 34.00 incl. btw) Brochure Details

Downloads

Zie ook

Aanbevolen literatuur

 • Aaker, D. (2005). Marktgericht strategisch beleid (6e druk). Academic Service. ISBN: 9789039520321.
 • Bos, J., Loon, A.J. van & Licht, H. (2013). Programmatisch creëren (1e druk). Scriptum. ISBN: 9789055943609.
 • Frambach, R. & Nijssen, E. (2009). Marketingstrategie: breaking the rules (4e druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001765088.
 • Heene, A., Vanhaverbeke, J. & Vermeylen, S. (2012). Praktijkboek strategie: routeplan voor het ontwikkelen van een werkbare bedrijfsstrategie (1e druk). LannooCampus. ISBN: 9789077432532.
 • Keuning, D. (2007). Strategisch management: koersbepaling en besluitvorming (1e druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001400446.
 • Mouwen, K. (2004). Strategische planning voor de moderne non-profitorganisatie . Van Gorcum. ISBN: 9789023240440.
 • Mouwen, K. (2006). Strategie-implementatie: sturing en governance in de moderne non-profitorganisatie (1e druk). Van Gorcum. ISBN: 9789023241997.
 • Rijcke, R. de (2002). Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector (1e druk). LannooCampus. ISBN: 9789020950168.


Over onsContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2021. All rights reserved.

Bijgewerkt op 14 oktober 2021