frankvanormondt.nl plaatst alleen eigen cookies, dus niet van derden; gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook

Intelligence

De stand van innovatie binnen Nederland en daarbuiten

De provincie Brabant kan zich op het gebied van innovatie vergelijken met de absolute topregio's van Europa. Andere provincies van Nederland zijn gemiddeld in innovatie of iets tussen gemiddeld en goed. Vergeleken met alle EU27-landen presteert Nederland al enige jaren nauwelijks beter dan gemiddeld. Innovatieleiders zijn landen als Zweden, Finland en Duitsland.

Brabant is de meest innovatieve provincie van Nederland. Alle andere provincies volgen op afstand. De minst innovatieve provincies zijn Friesland, Drenthe en Zeeland.

Tabel 1: Innovatieperformance per provincie in de periode 2006 tot 2009. De scores "laag" en "laag tot middelmatig" komen in Nederland niet voor.


ProvincieInnovatieperformance
Groningenmiddelmatig tot hoog
Frieslandgemiddeld
Drenthegemiddeld
Overijsselmiddelmatig tot hoog
Gelderlandmiddelmatig tot hoog
Flevolandmiddelmatig tot hoog
Utrechtmiddelmatig tot hoog
Noord-Hollandmiddelmatig tot hoog
Zuid-Hollandmiddelmatig tot hoog
Zeelandgemiddeld
Noord-Brabanthoog
Limburgmiddelmatig tot hoog

Het verschil in performance tussen de Nederlandse provinces is ook terug te vinden bij de meeste andere Europese landen. Brabant hoort bij de 28 meest innovatieve regio's van de in totaal 198 regio's van Europa. Daarmee kan Brabant zich meten met gelijke regio's in Zwitserland, Zweden, Finland, Duitsland, Groot-Brittannië en Denemarken. Daarentegen scoort Nederland niet beneden gemiddeld.

Nederland is in 2009 van de achtste naar de tiende plaats gedaald in de editie van 2009-2010 van de World Economic Forum's Global Competitiveness Index (GCI). En volgens PRO INNO Europe, het innovatieinstituut van de Europese Commissie, behoort Nederland slechts tot de groep van de zogenaamde innovation followers. Deze groep presteert gemiddeld en loopt achter op de absolute top: de innovation leaders gevormd door o.a. Zweden, Finland en Duitsland. In de EU27-ranking bekleedt Nederland een 11e plaats en is Nederland de afgelopen jaren bovendien een langzame groeier gebleken. De sterkste groeier is momenteel Roemenië.


  img
Zwitserland*img69,4 (CH*, 2009) 69
1Zwedenimg63,6 (SE, 2009) 64
2Finlandimg62,2 (FI, 2009) 62
3Duitslandimg59,6 (DE, 2009) 60
4Groot-Brittanniëimg57,5 (UK, 2009) 58
5Denemarkenimg57,4 (DK, 2009) 57
6Oostenrijkimg53,6 (AT, 2009) 54
7Luxemburgimg52,5 (LU, 2009) 53
8Belgiëimg51,6 (BE, 2009) 52
9Ierlandimg51,5 (IE, 2009) 52
10Frankrijkimg50,1 (FR, 2009) 50
11Nederlandimg49,1 (NL, 2009) 49
12Estlandimg48,1 (EE, 2009) 48
IJsland*img48,1 (IS*, 2009) 48
13Cyprusimg47,9 (CY, 2009) 48
EU-27img47,8 (EU27, 2009) 48
14Sloveniëimg46,6 (SI, 2009) 47
15Tsjechiëimg41,5 (CZ, 2009) 42
16Portugalimg40,1 (PT, 2009) 40
Noorwegen*img38,2 (NO*, 2009) 38
17Spanjeimg37,7 (ES, 2009) 38
18Griekenlandimg37 (GR, 2009) 37
19Italiëimg36,3 (IT, 2009) 36
20Maltaimg34,3 (MT, 2009) 34
21Slowakijeimg33,1 (SK, 2009) 33
22Hongarijeimg32,8 (HU, 2009) 33
23Polenimg31,7 (PL, 2009) 32
24Litouwenimg31,3 (LT, 2009) 31
25Roemeniëimg29,4 (RO, 2009) 29
Kroatië*img28,6 (HR*, 2009) 29
26Letlandimg26,1 (LV, 2009) 26
27Bulgarijeimg23,1 (BG, 2009) 23
Turkije*img22,7 (TR*, 2009) 23
Servië*img22,7 (RS*, 2009) 23
  img

Figuur 1: Summary Innovation Index (SII) per EU-27 land in 2009. De index is weergegeven op een schaal van 0 tot 100. De groene balken horen bij de innovation leaders, de gele bij de innovation followers, de rode bij de moderate innovators en de blauwe bij de catching-up countries. Landen buiten de EU zijn gemarkeerd met een *.

De innovatieperformance per land wordt gemeten met behulp van de Summary Innovation Index (SII). Deze SII wordt door PRO INNO Europe per land samengesteld uit 29 onderliggende indicators. Zo is bijvoorbeeld de belangrijkste verklaring voor de groei van innovatieperformance in de EU als geheel de beschikbaarheid van breedband. De Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology (UNU-MERIT) is een belangrijke autoriteit op het gebied van innovatie. De Nederlandse UNU-MERIT is één van de belangrijkste bronnen van de PRO INNO Europe.

Het Europese totaal, de European Innovation Scoreboard (EIS), steekt gematigd positief af tegenover landen als de US, India, China en Japan. Ten opzichte van de US, India en China heeft de EU27 de afgelopen jaren de achterstand iets ingelopen. Maar tegenover Japan is de achterstand min of meer gelijk gebleven.


Dit artikel is gebaseerd op diverse bronnen, waaronder: PRO INNO Europe, Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology (UNU-MERIT) en Nederlands Observatorium van Wetenschap en Technologie (NOWT). Indien u belangstelling heeft kan Frank u meer gegevens verstrekken of helpen bij het interpreteren ervan.


Datum: 2 april 2010.


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2023. All rights reserved.

Bijgewerkt op 5 december 2023