frankvanormondt.nl plaatst cookies om de ervaring te verbeteren, gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook

Wat zijn succesfactoren voor een businesscase?

Businesscases zijn misschien wel het belangrijkste instrument voor investeringsbeslissingen. Heezen (2014) heeft een zeer praktisch boek over businesscases geschreven. Toch nemen organisaties veel beslissingen zonder businesscase. Vaak vindt men het te veel werk. Weet uw organisatie hoe succesvolle businesscases te schrijven? Hier vijf succesfactoren voor een businesscase.

Succesfactor 1: Bezint eer ge begint

Wanneer begint u aan een businesscase? Niet te vroeg! Is het al duidelijk waar precies in wordt geënvesteerd? Het ene gebouw is het andere niet, dus liever heeft u een bouwtekening voor een juiste kostenraming. Niet te laat! Als de investering al is gedaan dan spreekt met van sunk cost en heeft een businesscase meestal niet veel zin meer.

Succesfactor 2: Bepaal eerst de meetlat

Wanneer is een businesscase "goed"? Dat hangt niet van de businesscase af maar wel van uw organisatie. Die bepaalt immers de criteria en randvoorwaarden waarmee de beslissing wordt genomen. Voor de ene organisatie is dat iets met cijfers en voor de andere iets met mensen of beide. Bepaal dus eerst — liefst voordat u gaat rekenen en schrijven — de meetlat.

Succesfactor 3: Begin met het verdienmodel

Een businesscase draait uiteindelijk om de kosten-batenanalyse. Vaak staan daar grote getallen in waarvan niet duidelijk is waar die vandaan komen. Breek die grote getallen op in kleine stukjes; de kleine stukjes zijn vaak beter te begrijpen en meer te vertrouwen. Het werkt vaak goed om een kosten-batenanalyse te beginnen met een verdienmodel of een bespaarmodel. De bekende "P" en "Q" — prijs resp. quantiteit — zijn daarbij een prima hulpmiddel.

Succesfactor 4: Eén ei is geen ei

En: één businesscase is geen businesscase. Vergelijk daarom zo veel mogelijk relevante scenario's. Naast het scenario van uw nieuwe voorstel zou u ook kunnen kijken naar het scenario van de huidige situatie. U heeft dan meteen een soort nulmeting, een benchmark. Dit werkt vooral goed bij besparingen. Ook voor uw nieuwe voorstel zou u alternatieve scenario's kunnen bedenken. Bijvoorbeeld: uitbesteden vs. zelf doen, een serie potentiële leveranciers of een product voor markt A of B.

Succesfactor 5: Laat een businesscase niet in de lade verdwijnen

Wanneer uw businesscase eenmaal af is en goedgekeurd, loopt deze het risico in een of andere lade te verdwijnen. Dat heeft een heleboel nadelen, ik noem er drie. De financiële afdeling kan uw resultaten niet middels een KPI meten en in hun rapportages weergeven. Uw resultaten kunnen niet tijdens of na de implementatie van uw businesscase worden geëvalueerd. Andere mensen kunnen niet profiteren van uw leercurve. Businesscase management is een belangrijk proces dat relevanter wordt zodra uw organisaties vaker businesscases opstelt.


Lees de Wiki over businesscase
Lees de Wiki over businesscase management
Lees de Wiki over kosten-batenanalyse
Lees de Wiki over rendement
Lees de Wiki over besliscriteria
Lees de Wiki over KPI
Lees de Wiki over elevator pitch
Bekijk de Workshop Businesscase voor non-financials
Bekijk de Workshop Businesscase voor gevorderden
Bekijk het boek van Heezen, A.W.W. (2014) over businesscases
Download het Template voor een businesscase© Frank van Ormondt Advies en Educatie 2007-2020. All rights reserved. | Bijgewerkt op 12 maart 2020