frankvanormondt.nl plaatst alleen eigen cookies, dus niet van derden; gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

strookfoto

Financials

Frank ondersteunt en begeleidt financials bij strategische beslissingen en business issues. Zijn cliënten bestaant zowel uit CFO's als business controllers.

ControllerScan

Frank heeft een aantal tools en modellen beschikbaar om uw persoonlijke prestatie en bijdrage door te lichten. Een voorbeeld hiervan is de ControllerScan.

Businessplan of businesscase

Eén van uw collega's heeft een businessplan of businesscase aan u voorgelegd. Frank kan u in dergelijke gevallen helpen met een second opinion. Hij kan als buitenstaander snel zijn onafhankelijk advies uitbrengen over zo'n document. Hiermee neemt u minder risico en vergroot u kansen op een succesvol rendement.

Meten is weten

Bent u bezig met een dashboard, een management informatiesysteem (MIS) of een Balanced Scorecard (BSC)? Vindt u het lastig om kritische prestatie-indicatoren (KPI's) bij uw business en uw organisatie te definiëren? Frank kan u ondersteunen bij het meetbaar maken van zaken die er toe doen en het interpreteren van uitkomsten.

Vertalen van strategie naar actieplan

Veel organisaties hebben een bewust gekozen strategie. Maar het omzetten van die strategie naar een actieplan is vaak een lastige zaak. Wat zijn de SMART doelstellingen? Wat zijn de kritische succesfactoren? Wat zijn onze sterkten en zwakten (SWOT)? Welke programma's zetten we op de managementagenda en met welke prioriteit? Hier kunnen tools als strategiekaart en strategy map uitkomst bieden. En uiteraard kan Frank u hierbij helpen.

Scenarioplanning

Wanneer de toekomst nog niet scherp in beeld is kan het zinvol zijn om een verkenning te doen. Scenarioplanning is een tool waarmee u grip krijgt op de toekomst. Het geeft de mogelijkheid om uw strategische keuzes te verifiëren. Een scenarioplanningstraject duurt een paar dagen. Uit ervaring weet Frank dat dit uiterst leerzame en welbestede dagen zijn.


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 7 mei 2024