frankvanormondt.nl plaatst cookies om de ervaring te verbeteren, gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook
vierkant
masterclass, 5 dagen

Programma management

Een programmaplan opstellen en uitvoeren om een complex strategisch doel tot succes te maken
   
   
   € 3595.00 excl. btw

Samenvatting

Een programmamanager is een ware regisseur van complexe organisatieveranderingen over diverse afdelingen en kennisgebieden heen. Ook anderen zijn actief in deze rol zoals: beleidsadviseurs, strategen, projectmanagers, accountmanagers en consultants. Een programma is een tijdelijke samenwerkingsvorm waarmee een strategisch doel wordt afgebakend en tot uitvoering wordt gebracht. Deze training levert de tools, kennis en vaardigheden die elke programmamanager nodig heeft om de verantwoordelijkheden van het vak te kunnen dragen en het programma tot een succes te maken.

De rode draad van deze training is de programmacyclus die fase voor fase wordt behandeld en toegepast. Hieraan worden de relevante strategische, tactische en operationele aspecten van programmamanagement gekoppeld. Deelnemers stellen tijdens de masterclass sessie voor sessie een programmaplan voor hun eigen werkveld op. De training staat daardoor zeer dicht bij de praktijk.

Het leertraject omspant drie maanden waardoor er genoeg tijd is ingebouwd voor een gedetailleerde uitwerking van het programmaplan en voor de uitvoering en evaluatie er van. Bovendien bevat het leertraject een aantal individuele coachingsgesprekken waarin uitdagingen op maat kunnen worden aangepakt. De masterclass besteed aandacht aan de hard-skills, zoals het zakelijke plan en de strategie, én aan de soft-skills, zoals motiveren van stakeholders en omgaan met weerstand. In de laatste sessie wisselt u met uw vakgenoten ervaringen uit door uw programmaplan en uw eerste praktijkervaring met de implementatie er van te bespreken.

Voordelen

 • Wij werken met kleine groepen deelnemers waardoor er veel persoonlijke aandacht is.
 • Uw trainer is ervaren met het onderwerp van deze training en komt zelf ook uit de praktijk.
 • U krijgt toegang tot een blended leeromgeving zodat u zich online kunt voorbereiden en verdiepen.
 • U maakt kennis met de bedrijfskundige aspecten achter het vakgebied programmamanagement.
 • U heeft na afloop een programmaplan voor uw eigen werkveld gereed en al voor een deel uitgevoerd.
 • U bent vanzelf lid van ons exclusieve alumninetwerk van programmamanagers.
 • U krijgt bovendien gratis toegang tot een geselecteerd aantal van onze online trainingen (e-test, e-learning).
 • U krijgt tijdens de training voorbeelden, tips, vuistregels, modellen, checklists en templates.
 • Er wordt gebruik gemaakt van praktijkgerichte en inspirerende werkvormen.
 • U kunt na afloop van de training nog een jaar kosteloos gebruik maken van onze ‘helpdesk’ voor het stellen van inhoudelijke vragen (coaching).

Resultaat

Tijdens de training maken deelnemers op interactieve wijze kennis met de theorie en de praktijk van programmamanagement. Resultaten van deze training zijn:

 • een compleet beeld van de rol van een programmamanager;
 • vakinhoudelijke kennis en vaardigheden omtrent programmamanagement;
 • praktische tools voor iedere fase van de programmacyclus;
 • een programmaplan voor uw eigen werkveld opgesteld en deels uitgevoerd;
 • feedback van vakgenoten op uw aanpak en eerste resultaten;
 • actiepunten om uzelf als programmamanager verder te ontwikkelen.

Doelgroep en aantal deelnemers

Deze training is bedoeld voor (startende) programmamanagers, beleidsadviseurs, strategen, project-managers, accountmanagers en consultants. U heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring op hbo/wo-niveau.  Deelnemers komen uit allerlei branches. De training wordt aangeboden in de Nederlandse taal.

Het aantal deelnemers is minimaal 2 en maximaal 8. N.B. In verband met onze maatregelen tegen Covid-19 werken wij tijdelijk met een maximum van 4 deelnemers. Hierdoor kunnen wij de regel van 1,5 m onderlinge afstand handhaven.  Omdat wij met relatief kleine groepen werken, is er veel gelegenheid voor een persoonlijke benadering. Vanaf vier deelnemers kan het voor uw organisatie interessant zijn om deze training in-company te houden (zie: In-company training).
Meer over programmamanagers en strategen

Duur, locatie en Covid-19

De training wordt op 5 dagen van 9:00 uur tot 17:00 uur gehouden.  De training vindt plaats in ons trainingscentrum op Wisseloord Area gelegen in de bosrijke villawijk Trompenberg aan de rand van Hilversum. Dit creatieve business park heeft roots in de muziekindustrie en is internationaal bekend van de ooit door Philips opgerichte en nog steeds met succes draaiende Wisseloord Studios. Omdat wij de gezondheid van onze cliënten erg serieus nemen, hebben wij eigen maatregelen getroffen tegen Covid-19.
Meer over ons trainingscentrum (incl. maatregelen tegen Covid-19)

In-company training

Deze training kan ook in-company worden aangeboden. U bepaalt dan zelf een locatie, bijvoorbeeld uw bedrijfslocatie of ergens anders in het land. Eventueel kan deze training ook in een online werkvorm worden gegeven, zoals een webinar. In-company en online bieden u een aantal voordelen.
Meer over in-company training


Download brochure

Onderwerpen

In deze training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: programmaplan, programma, programmacyclus, opdrachtaanvaarding, stakeholders, missie, visie, doelen, strategie, succesfactoren, prestatie-indicatoren, programmapunten, prioriteiten, businessplan, externe analyse, interne analyse, SWOT-analyse, uitdagingen, opties, keuze, voorstel, veranderplan, implementatie, zakelijke kant, menskant, motivatie, sturing, evaluatie, borging, managementsamenvatting, elevatorpitch, feedback, reflectie, discussie.


Programma

In de brochure treft u veel meer details over het programma aan. (P) betekent: onderdeel inclusief één of meer praktijkopdrachten.

Module 1: Inleiding en Visievorming

Programma, opdracht aanvaarden en stip op de muur zetten.

Voorbereiding (online, 4 uur)
 • E-learning: Inleiding programma management
 • E-test: Ben ik een senior?
 • Extranet: mijn case

Sessie 1 (9:00 uur tot 17:00 uur, te Hilversum)
 • Stap 1.1: missie, visie, doelen en strategie (P)
 • Stap 1.2: omzetten naar succesfactoren (P)
 • Stap 1.3: omzetten naar meetbare doelstellingen (P)
 • Stap 1.4: omzetten naar programmapunten en -prioriteiten (P)
Programmaplan (on-the-job, uitwerken)
 • Hoofdstuk 1: visie

Persoonlijke leerdoelen
 • Programma management kunnen duiden
 • Opdracht aanvaarden
 • Op een wolk gaan zitten, stip op de muur zetten
 • Schakelen tussen niveaus, helikopterview, senioriteit
 • Concretiseren, bomen en bos kunnen scheiden

Coachingsgesprek (individueel, 1 uur)
 • Bespreken opdracht
 • Eerste opzet programmaplan doornemen

Module 2: Businessplan opstellen

Zakelijk voorstel uitwerken op basis van gefundeerde keuzes.

Voorbereiding (online, 2 uur)
 • Extranet: mijn case

Sessie 2 (9:00 uur tot 17:00 uur, te Hilversum)
 • Stap 2.1: afbakenen (P)
 • Stap 2.2: externe en interne analyse (P)
 • Stap 2.3: SWOT-analyse (P)
 • Stap 2.4: uitdagingen (P)
 • Stap 2.5: opties (P)

Sessie 3 (9:00 uur tot 17:00 uur, te Hilversum)
 • Stap 2.6: haalbaarheid en keuze (P)
 • Stap 2.7: uitwerking en planning (P)
 • Stap 2.8: voorstel en samenvatting (P)
Programmaplan (on-the-job, uitwerken)
 • Hoofdstuk 2: businessplan

Persoonlijke leerdoelen
 • Opdracht uitwerken
 • Zakelijk fundament leggen door analyseren
 • Relevante alternatieven bedenken en afwegen
 • Opties handen en voeten geven, keuzes maken
 • Voorstel samenvatten

Coachingsgesprek (individueel, 1 uur)
 • Bespreken programmaplan en praktische uitdagingen
 • Tussentijdse presentatie oefenen

Module 3: Strategisch verandermanagement

Mensen naar het zakelijke doel dirigeren en de juiste middelen inzetten.

Voorbereiding (online, 4 uur)
 • E-learning: Over KPI's, meten en sturen
 • Extranet: mijn case

Sessie 4 (9:00 uur tot 17:00 uur, te Hilversum)
 • Stap 3.1: analyse van de kloof (P)
 • Stap 3.2: zakelijke kant (P)
 • Stap 3.3: menskant (P)
 • Stap 3.4: implementatie, evaluatie en borging (P)
 • Stap 3.5: samenvatting (P)

Nabereiding (online, 2 uur)
 • E-learning: pitchen en samenvatten
Programmaplan (on-the-job, uitwerking)
 • Hoofdstuk 3: implementatieplan
 • Samenvatting

Persoonlijke leerdoelen
 • Stakeholders inschatten, regievoering zonder macht
 • De wortel en de stok, motiveren en omgaan met weerstand
 • Sturen en plannen van mensen en middelen
 • Omgaan met risico's en onzekerheden

Coachingsgesprek (individueel, 1 uur)
 • Bespreken programmaplan en praktische uitdagingen
 • Eindpresentatie oefenen
 • Verwachtingen over uw implementatie doornemen

Module 4: Eindpresentaties en delen van ervaring

Samen met vakgenoten uw implementatie presenteren, evalueren en bijsturen.

Voorbereiding (online, 2 uur)
 • Extranet: mijn case

Sessie 5 (9:00 uur tot 17:00 uur, te Hilversum)
 • Inleiding casusanalyse
 • Eindpresentatie per deelnemer (P)
 • Ervaringen delen (P)
 • Feedback van vakgenoten (P)
 • Toelichting over Frank's community
 • Afsluitende borrel
Programmaplan (on-the-job, uitvoering en presentatie)
 • Eerste praktijkervaring met implementatie documenteren
 • Eindpresentatie maken en oefenen

Persoonlijke leerdoelen
 • Wat werkt wel en wat werkt niet
 • Eenvoudige oplossingen voor complexe problemen
 • Kennis en ervaringen delen
 • Feedback vragen
 • Contacten behouden, deelname community


Tijdens de training worden theorie en praktijk (P) beurtelings afgewisseld. In het praktijkgedeelte werkt u telkens aan uw eigen programmaplan voor uw werkveld. Tijdens de coaching voert u uw programmaplan onder onze begeleiding uit. Op de laatste dag van de masterclass wisselt u ervaringen met uw vakgenoten uit. Het programmaplan bestaat onder andere uit een missie, visie en strategie, uit een businessplan inclusief businesscase en uit een implementatie- en veranderplan.

Reacties

Hier onder treft u een aantal reacties van programmamanagers die aan een van onze trainingen hebben deelgenomen.

"Leuke hands-on training. Er was veel tijd om eigen ervaringen te behandelen. Dit leverde al tijdens de training een startpunt op voor een eigen visie."  -  Business Analist, Bol.com. Deze deelnemer beoordeelde deze training met een 8.

"Prima training. Ik vond de training heel informatief. En van Frank heb ik veel geleerd."  -  Gabriëlle van der Schaaf, Sectiechef, RET (stadsvervoer Rotterdam). Gabriëlle beoordeelde deze training met een 9.

"Ik vond het een leuke en tegelijkertijd leerzame training."  -  Pietjan Collee, adjunct-directeur, Wartburg College. Pietjan beoordeelde deze training met een 8.

"Ik voel me een stuk zelfverzekerder. Fijn dat theorie en praktijk samengevoegd worden. Na deze training denk ik: ik kan het! Dank je wel."  - projectleider, HilverZorg. Deze deelnemer beoordeelde de training met een 8,5.

"Fijn om niet met standaard cases te werken maar meteen aan de slag te gaan met een situatie uit je werk. Frank heeft kennis van zaken en verdeelt zijn aandacht over alle kandidaten."  - eigenaar, De Vaarboer. Deze deelnemer beoordeelde de training met een 10.

"Ik vond de training van Frank zeer praktisch toepasbaar. Bovendien heb ik deze training met plezier gevolgd."  - manager technische zaken, Woonborg. Deze deelnemer beoordeelde de training met een 8.

"Fijn om zelf praktisch veel aan de slag te zijn. Er was genoeg ruimte voor vragen."  -  strategisch beleidsadviseur, Diakonessenhuis. Deze deelnemer beoordeelde de training met een 9.

"Ik vond het lekker dat er veel ruimte was voor inhoudelijke discussie."  -  Robin van der Peijl, project manager, Aureus Iproma. Robin beoordeelde deze training met een 9.

Uw trainers

Deze training wordt verzorgd door Frank van Ormondt en/of Branko van Ormondt. Beide zijn enthousiaste trainers en hun benadering is praktisch en persoonlijk.


Frank “Ik vind het belangrijk dat er in mijn trainingen voor iedere deelnemer voldoende ruimte is voor discussie en het delen van ervaring.”

Frank heeft tijdens zijn loopbaan bij onder andere Philips zelf veel ervaring opgedaan met de onderwerpen van zijn trainingen. Verder begeleidt hij vanuit zijn adviespraktijk regelmatig managers en ondernemers. Daardoor kan hij deze training in de context van ‘de business’ plaatsen. Frank is auteur van het boek: “Het Innovatieboek”.
Branko “Aan het einde van een trainingsdag wil ik graag de lessons learnt van iedere deelnemer borgen met actiepunten.”

Branko is een frisse trainer en sympathieke coach. In zijn aanpak met cliënten brengt hij veel vernieuwing met zich mee. Hij heeft een directe benadering waardoor hij snel tot de kern van de zaak doordringt. Branko heeft speciaal voor deze training een aantal cases ontwikkeld. Verder is hij verantwoordelijk voor marketing en verkoop.

Meer over “Het Innovatieboek”
Meer over uw trainers

Blended learning, materiaal en zelfstudie

Iedere deelnemer krijgt ter ondersteuning toegang tot een trainingsspecifiek extranet, een soort e-learningomgeving. Met dit extranet kunnen deelnemers zich voorbereiden en zich tijdens de training en daarna verder ontwikkelen. Dit extranet bestaat onder andere uit: aanwijzingen voor zelfstudie, templates, tools, voorbeelden, inspirerende filmpjes en boekentips.

Aan de start van de training ontvangt iedere deelnemer een uitgebreide de lesmap, met documentatie, checklists en opdrachten. Tijdens deze training worden diverse boekentips gegeven. Boeken kunnen optioneel worden aangeschaft maar zijn niet nodig om de training te kunnen volgen.

Frank heeft een eigen trainingsmethode ontwikkeld, die heel dicht bij de praktijk staat. Het werken met cases gaat hem niet ver genoeg. Daarom nemen deelnemers hun werk mee naar de training om het geleerde meteen uit te proberen. Deelnemers kunnen na de training hun onderwerp verder in meer detail uitwerken.

Zelfstudie geschiedt op vrijwillige basis en voor hen geeft Frank tijdens de training aanwijzingen. Op basis van deze aanwijzingen bedraagt zelfstudie ongeveer 1 à 3 uur per sessie. Het daadwerkelijk tot in detail uitwerken van het eigen werk naar aanleiding van de cases kan wel oplopen tot 8 uur of meer per sessie. Na afloop heeft iedere deelnemer recht op een gratis begeleidingsgesprek van 1 uur.

Meer over methode

Prijs

De prijs voor deze activiteit bedraagt € 3595.00. Deze vaste totaalprijs is exclusief 21% btw, per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen. Bij de prijs inbegrepen zijn de lesmap, de lunch, de koffie en thee in de pauzes. Niet inbegrepen is o.a. een eventuele overnachting.
Bekijk de algemene voorwaarden

Inschrijven

De volgende startdata zijn beschikbaar voor de open inschrijving.

Startdatum: 2022-03-31

31 maart, 14, 28 april, 19 mei, 7 juli 2022 ∗ Locatie: Hilversum ∗ Prijs: € 3595.00Startdatum: 2022-09-22

22 september, 6, 20 oktober, 3 november, 22 december 2022 ∗ Locatie: Hilversum ∗ Prijs: € 3595.00Meer informatie?

Download de brochure, waarin alle details over deze activiteit handig zijn opgesomd.Heeft u nog vragen dan kunt u ons gerust bellen op: 035 6316915. Wij kijken dan samen met u of deze activiteit bij uw leerbehoeften past. Eventueel kunt u met ons een afspraak maken voor een vrijblijvend bezoek aan ons trainingscentrum.
Download de brochure
Afspraak makenOver onsContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2022. All rights reserved.

Bijgewerkt op 27 januari 2022