frankvanormondt.nl plaatst cookies om de ervaring te verbeteren, gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

strookfoto

Coaching voor professionals

Een doel- en resultaatgericht traject voor beslissers, strategen en productmanagers

Als professional loop je wel eens ergens tegen aan. Vaak zit je dan lang te tobben en verlies je het vertrouwen of lopen er zaken vast. Coaching kan de oplossing zijn om het probleem op te lossen. Je kunt vervolgens weer met frisse moed en plezier verder gaan of de zaak weer vlot trekken.

Coaching kan ook worden ingezet om van een high-potential een echte professional of senior te maken. Het accent ligt dan op het ontwikkelen van competenties en op het voorbereiden op een nieuwe of zwaardere functie.

Ons coachingstraject geeft een structurele basis voor het bereiken van de zakelijke en persoonlijke doelen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen er verschillende werkvormen en managementmodellen worden ingezet.Voor wie?

Ons coachingstraject is afgestemd op beslissers, productmanagers en strategen. Directies, MT's, DGA's, ondernemers en businesscontrollers kunnen er ook baat bij hebben.
Meer over beslissers
Meer over productmanagers
Meer over strategen en beleidsmakers
Meer over DGA's en ondernemers
Meer over business controllers

Voordelen van coaching

 • praktijkgerichte coach;
 • individuele aanpak met veel persoonlijke aandacht;
 • gestructureerd traject op basis van doel, met begin- en eindpunt;
 • ervaring met verschillende branches en diverse rollen;
 • inspirerende, centraal gelegen locatie;
 • arsenaal aan praktische tools, tips, trucs en templates;
 • onafhankelijke positie tegenover coachee.

Uw coach

Onze diensten worden verzorgd door Frank van Ormondt en/of Branko van Ormondt. Frank is een enthousiaste trainer en ervaren coach. Hij is auteur van een boek over innovatie. Momenteel begeleidt hij vanuit zijn adviespraktijk regelmatig cliënten in verband met strategische beslissingen. Branko is een frisse trainer en sympathieke coach. In zijn aanpak met cliënten brengt hij veel vernieuwing met zich mee. Tevens is Branko actief op het gebied van marketing en e-learning.
Meer over uw coach

Uw traject

Een traject duurt gemiddeld 10:00 uur. Hierin kan een normaal onderwerp geheel worden afgehandeld. Indien er meer tijd nodig is of indien er nog een ander onderwerp is, kan het traject worden verlengd met nog eens 10:00 uur.

Start - 1:00 uur

 • Intake
 • Doel formuleren
 • Plan van aanpak

Sessie 1 - 3:00 uur

 • Plan van aanpak omzetten naar actie
 • Probleem bestuderen
 • Oplossing bedenken

On the job

 • Toepassen oplossing uit sessie 1 on the job
 • Telefonisch contact of contact per e-mail - 1:00 uur

Sessie 2 - 3:00 uur

 • Beoordelen of oplossing werkt
 • Bijkomstige problemen tackelen
 • Bijsturen naar doel

On the job

 • Toepassen van verbeteringen uit sessie 2 on the job
 • Telefonisch contact of contact per e-mail - 1:00 uur

Afsluiting - 1:00 uur

 • Evaluatie

Onze werkwijze en voorbeelden

Wij werken met het door ons ontwikkelde 3P-model. Dit staat voor "product", "proces", "persoon". Vrijwel alle onderwerpen, die bij coaching aan bod komen, zijn in te delen in één of meer van deze categorieën.

Product

In deze categorie gaat het om de inhoud van de zaak. Afhankelijk van het niveau van het werk kan "product" staan voor: strategie, beleid, business, concepten, portfolio, goederen, diensten, markten, klanten, partners, enz.

Voorbeelden: missie, visie, strategie, businessplan, businesscase, portfolioplan, productplan, ondernemingsplan.

Proces

In deze categorie kijken we achter de schermen. Afhankelijk van het niveau van het werk kan "proces" staan voor: systeem, werkwijze, kwaliteit, innoveren, meten, enz.

Voorbeelden: model, procedure, template, checklist, innovatieplan, verbeterplan.

Persoon

In deze catogorie draait het om de menskant. Afhankelijk van het niveau van het werk kan "persoon" staan voor: organisatie, individu, team, stakeholders, enz.

Voorbeelden: hoe zit ik in mijn rol? ben ik geschikt voor deze/die baan? hoe motiveer ik mijn team? hoe verander ik mijn organisatie? is mijn nieuwe medewerker geschikt voor deze/die rol? kan/moet/zal ik ondernemen?

Voorbeelden van opdrachtgevers

Hieronder treft u een aantal voorbeelden van opdrachtgevers aan die wij hebben begeleid:

 • Autoriteit Consument en Markt (ACM)
 • De Vaarboer (uitzendbureau)
 • DGMR (ingenieurs en adviseurs)
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Ketenzorg West-Friesland
 • KLOK Containers (afval)
 • Krosbéy Solutions (ict)
 • Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
 • Proper Groep Lelystad (reiniging)
 • Salon B (franchiseformule kapsalons)
 • Stichting Bewindvoering Regio Utrecht
 • Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN)
 • Stichting Kerkelijk Geldbeheer Gouda (SKG Gouda)
 • Technische Universiteit Delft (TU/d)
 • Zorgbelang Noord-Holland

Locatie

Coaching vindt plaats in ons trainingscentrum op Wisseloord Area gelegen in de bosrijke villawijk Trompenberg aan de rand van Hilversum. Deze omgeving geeft de noodzakelijke afstand, rust en inspiratie aan de coachee. Dit creatieve business park heeft roots in de muziekindustrie en is internationaal bekend van de ooit door Philips opgerichte en nog steeds met succes draaiende Wisseloord Studio's.
Meer over ons trainingscentrum

Prijs

De prijs voor een coachingstraject is € 1.600 exclusief 21% btw op basis van een retainer van 10:00 uur. Bij meerdere trajecten rekenen wij een korting van 20%.
Bekijk de algemene voorwaarden


Offerte

Heeft u belangstelling in een coachingstraject? Vraag dan een offerte aan via onze website of stuur ons een e-mail.

Alternatieven en aanvullingen

Bij de keuze voor coaching of iets anders kunt u bepaalde afwegingen maken. Misschien zijn training en consultancy alternatieven voor coaching of aanvullingen op coaching.

Training

Wanneer u een specifiek onderwerp wil bespreken dan heeft een coachingstraject meer zin dan een training. Een training heeft de voorkeur wanneer u meer in de breedte wil kijken dan in de diepte.

Consultancy

Wanneer u meer begeleiding wil, ons advies of het werk wil uitbesteden dan kan consultancy een alternatief zijn. Bij deze afweging spelen ervaring, tijd, geld en risico een rol.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt ons gerust bellen op: 035 6316915. Ook kunt u ons op de eerstvolgende informatieavond bezoeken.
Download de brochure
Meer over de informatieavond