frankvanormondt.nl plaatst alleen eigen cookies, dus niet van derden; gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

strookfoto

Diensten

Frank is gespecialiseerd in het oplossen van strategische en beleidsmatige vraagstukken met het accent op groei, innovatie en duurzaamheid.


Services

Visievorming

Missie, visie, strategie, doelen, doelstellingen, criteria, management agenda, prioriteiten.

Scenarioplanning

Een kijkje in de toekomst. Maak uw strategie bestendig voor onzekere situaties met veel impact.

Businesscase

Opstellen van een businesscase voor een investeringsbeslissing.

Innoveren

Bedenken en introduceren van nieuwe en duurzame producten en diensten.

New business development

Verkennen van markten, opstellen van een businessplan en new business development.

Vormen

Rapportage

Zelfstandige advisering resulterend in een rapportage in de vorm van een document en een presentatie. Bijvoorbeeld een businessplan, ondernemingsplan, SWOT-analyse, enz.

Strategische sessie

Faciliteren, modereren en begeleiden van een sessie, intern of extern. Bijvoorbeeld: visievorming, scenarioplanning of productinnovatie.

Klankborden

Coaching, begeleiding, sparren en andere vormen van klankborden. Samen kijken we naar probleem en oplossing.

Interimmanagement

Programmamanagement, projectmanagement of het tijdelijk uitvoeren van een functie Bijvoorbeeld: product marketing, beleidsmedewerker, programma management.

In-company

Masterclasses en workshops op maat. Management games. Action learning waarbij theorie in dienst staat van een praktijkprobleem.
De optimale combinatie tussen begeleidingservice en begeleidingsvorm hangt af van de actuele situatie. Daarbij telt vooral wat het best past bij de cliënt en de opdracht. Frank is gaarne bereid één en ander nader toe te lichten in een persoonlijk kennismakingsgesprek.
Afspraak maken voor kennismakingsgesprek


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 7 mei 2024