frankvanormondt.nl plaatst cookies om de ervaring te verbeteren, gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

strookfoto

Download

Hartelijk dank voor uw belangstelling. Alvorens u het document kunt downloaden volgt er nu eerst een korte en éénmalige registratie. Hierdoor is het mogelijk u ook in de toekomst te blijven informeren over eventuele updates van dit document. Aan de registratie zijn geen kosten verbonden.

U wordt vanzelf teruggeleid naar deze webpagina, indien u tijdens het registreren de internetsessie niet tussentijds afsluit.


Document downloaden


titel:   Brochure bij de workshop Implementatie van een strategie
document:   ws-stim-brochure.pdf
gedownload:   11 keer