frankvanormondt.nl plaatst alleen eigen cookies, dus niet van derden; gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook

Disclaimer

Statutaire gegevens

Frank van Ormondt Advies en Educatie is een handelsnaam van Frank van Ormondt Services B.V., statutair gevestigd te Hilversum en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 32120745.

Juistheid informatie

De informatie op de website en in de niewsbrief is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Frank van Ormondt Services B.V. garandeert echter niet dat de informatie op deze website en in de nieuwsbrieven volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur noch dat de website en de nieuwsbrieven foutloos en zonder onderbrekingen functioneren. Frank van Ormondt Services B.V. is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid van informatie op de website en in de nieuwsbrieven, virussen op de website en in de nieuwsbrieven of het niet correct functioneren van de website en de nieuwsbrieven.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, en de nieuwsbrief berusten uitsluitend bij Frank van Ormondt Services B.V.. Frank van Ormondt Services B.V. behoudt zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. U mag de website en nieuwsbrief en de gegevens op de website en in de nieuwsbrief uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) de website en nieuwsbrief en de gegevens op de website en in nieuwsbrief, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voorzover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of nieuwsbrief of voorzover dit is toegestaan op grond van de wet.

Verwijzingen naar derden

De website en nieuwsbrieven bevatten mogelijke links naar websites die door andere partijen dan Frank van Ormondt Services B.V. worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Frank van Ormondt Services B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Frank van Ormondt Services B.V. is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

Overnemen

Het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van de website of nieuwsbrieven e.d. is niet toegestaan.


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 11 april 2024