frankvanormondt.nl plaatst alleen eigen cookies, dus niet van derden; gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

strookfoto

Opdrachtgevers

Frank heeft opdrachtgevers uit o.a. de sectoren: overheid, financiële dienstverlening, industrie, ICT, non-profit, onderwijs en zorg. Hieronder treft u in alfabetische volgorde een aantal voorbeelden aan van opdrachten die Frank recentelijk heeft vervuld.

DGMR Raadgevende ingenieurs

DGMR is een raadgevend ingenieursbureau gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken in de bouw, industrie, verkeer en milieu. Daarnaast ontwikkelt en verkoopt men beleidsondersteunende software. Frank heeft het innovatieplatform van DGMR ondersteund bij het proces van aanjagen van innovaties binnen de diverse bedrijfsonderdelen.

Gemeente Dordrecht

De gemeente Dordrecht is bezig met de versterking en vernieuwing van de financiële sturing binnen de organisatie. Voor het geven van impulsen aan innovatie van processen en dienstverlening wordt meer en meer gebruik gemaakt van uitgewerkte businesscases. Op basis van een bestaande workshop heeft Frank een in-company training verzorgd voor managers van de stadswinkel en beleidsmedewerkers.

GET Foundation

GET Foundation biedt boeren en organisaties uit ontwikkelingslanden trainingen en toegang tot marktinformatie en handel via de webportal eFresh.com. Frank leverde een bijdrage aan de ontwikkeling van communicatiemateriaal voor deze non-profit organisatie.

Groot Hoogwaak

Groot Hoogwaak is een dienstverlener op het gebied van wonen, zorg en welzijn in Zuid-Holland. Frank heeft het MT van deze organisatie ondersteund bij het vertalen van de strategie naar een plan van aanpak voor de korte en middellange termijn.

Inholland Academy

Voor de tweejarige post-HBO training 'Bedrijfskunde voor managers' geeft Frank jaarlijks de module 'Strategie en Innovatie Management' op locaties Amsterdam-Diemen, Alkmaar en Rotterdam. De module behandelt het samenstellen van een business plan, de processen voor strategievorming en innovatiemanagement, en de rollen voor leiderschap en verandering. Inholland Academy is gelieerd aan de Hogeschool Inholland.

Krosbéy Solutions

Krosbéy Solutions levert complete technische oplossingen aan haar cliënten op het gebied van computernetwerken, informatiesystemen en telecommunicatie en is actief in diverse landen waaronder Nederland en Suriname. Frank heeft voor deze ICT-dienstverlener een value proposition ontwikkeld inclusief een customer businesscase, waarmee een aanbieding voor een online backup service aan een grote klant kon worden gedaan.

Movies that Matter

Stichting Movies that Matter opent ogen voor mensenrechten en menselijke waardigheid door film. De stichting vindt haar oorsprong in het Amnesty International Film Festival. Frank heeft voor deze non-profit organisatie een heisessie met directie en projectcoördinatoren georganiseerd ten behoeve van het ondernemingsplan voor de komende vier jaar.

NEM Standard Fasel

NEM Standard Fasel is een innovatieve en servicegerichte specialist op het gebied van inspectie, onderhoud en (om)bouw van grote en middelgrote stoom- en warmwater ketelinstallaties. Frank heeft voor dit bedrijf meerdere heisessies georganiseerd waarin het MT en het senior management van verschillende business units de bedrijfsstrategie voor de middellange termijn onder de loep namen.

Vattenfall

Vattenfall is een Zweedse energieonderneming die consumenten, bedrijven en organisaties bedient in grote delen van Europa. Vattenfall Nederland was tot en met 2019 in Nederland actief onder de naam NUON. Op basis van een bestaande workshop heeft Frank een in-company training verzorgd voor medewerkers van Vattenfall Nederland in het hoofdkantoor te Amsterdam.

RSM Erasmus Universiteit

Sinds het behalen van zijn MBA keert Frank regelmatig terug naar campus, ditmaal als gastspreker, panellid of mentor. Zo gaf Frank een college over Management of Innovation in het curriculum Entrepreneurship and Corporate Intrapreneurship. Jaarlijks verzorgt Frank een Consultancy Skills Workshop als voorbereiding op het Living Management Consulting Project en neemt hij deel aan het panel. Verder presenteerde hij in de cyclus MBA Boost Sessions voor alumni het tweede seminar getiteld: Four Steps to Successful Innovation en is hij mentor van MBA studenten.

TellUs

TellUs is toonaangevend op het gebied van online lead generation. Met ruim 6000 tevreden klanten in meer dan 100 landen en kantoren in LA, Sydney, Berlijn en Rotterdam kan TellUs zich met recht een internationale onderneming noemen. Frank heeft een bijdrage geleverd aan een businesscase voor een nieuw te ontwikkelen project dat erop gericht is TellUs nog sneller te laten groeien.

Univé Verzekeringen

Ten behoeve van de directie en management van het onderdeel Distributie Services, de marktunit MKB en marktunit Particulieren heeft Frank een aantal adviezen uitgebracht. Deze hebben een belangrijke rol gespeeld zowel bij de besluitvorming op beleidsniveau als bij de daaruit volgende activiteiten en prioriteiten. Daarnaast heeft hij diverse medewerkers in hun nieuwe rol gecoached en konden managers bij hem klankborden.


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 7 mei 2024