frankvanormondt.nl plaatst alleen eigen cookies, dus niet van derden; gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

strookfoto

Training: methode

Uw vaardigheden ontwikkelen zich al tijdens de training, niet pas daarna!

Trainingen van Frank worden volgens een zelf ontwikkelde methode gegeven. Deze methode is er op gericht dat de deelnemer reeds tijdens de training de nieuwe kennis en vaardigheden in het werk inpast. Voorafgaand aan de training wordt iedere deelnemer gevraagd een concrete case uit het werk te selecteren, die tijdens de training zoveel mogelijk wordt opgelost. Hiermee wordt getracht te voorkomen dat een deelnemer na afloop van de training weer terugvalt in oude patronen of het moment waarop de nieuw geleerde kennis en vaardigheden in het werk worden toegepast blijft uitstellen. Dit lukt meestal niet bij theoretische cursussen en opleidingen van andere aanbieders, of wanneer er uitsluitend met fictieve standaardcases wordt gewerkt.

Trainingen worden gegeven in de vormen: masterclass, workshop of seminar. Trainingen kunnen via open inschrijving worden gevolgd of in-company.
Meer over open inschrijving
Meer over in-company training

Masterclass

Een masterclass is een uitgebreide training waarin alle relevante aspecten van een werkgebied worden behandeld. De sessies zijn verspreid over een aantal weken zodat tussendoor tijd is voor zelfwerkzaamheid en toepassing. Een masterclass duurt meestal drie tot vijf sessies.

Workshop

Een workshop is een beknopte training waarin een bepaald op zichzelfstaand thema wordt behandeld. Door deze focus kan een thema flink theoretisch en praktisch worden uitgediept. Een workshop duurt meestal één of twee sessies.

Seminar

Een seminar is een zeer korte training van een paar uur rond één thema.

In-company

Al onze open inschrijving trainingen kunnen in principe ook in-company worden gegeven.


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 7 mei 2024