frankvanormondt.nl plaatst cookies om de ervaring te verbeteren, gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

strookfoto

Training: methode

Uw vaardigheden ontwikkelen zich al tijdens de training, niet pas daarna!

Trainingen van Frank worden volgens een zelf ontwikkelde methode gegeven. Deze methode is er op gericht dat de deelnemer reeds tijdens de training de nieuwe kennis en vaardigheden in het werk inpast. Voorafgaand aan de training wordt iedere deelnemer gevraagd een concrete case uit het werk te selecteren, die tijdens de training zoveel mogelijk wordt opgelost. Hiermee wordt getracht te voorkomen dat een deelnemer na afloop van de training weer terugvalt in oude patronen of het moment waarop de nieuw geleerde kennis en vaardigheden in het werk worden toegepast blijft uitstellen. Dit lukt meestal niet bij cursussen en opleidingen van andere aanbieders.

Trainingen worden gegeven in de vormen: masterclass, workshop, seminar, in-company. Daarnaast verzorgt Frank een aantal opleidingen in samenwerking met een aantal business schools.

Masterclass

Een masterclass is een meerdaagse training waarin alle relevante aspecten van een werkgebied worden behandeld. De sessies zijn verspreid over een aantal weken zodat tussendoor tijd is voor zelfwerkzaamheid en toepassing. Er zijn ook seasonclasses in de zomer en de winter voor mensen die liever in een rustige tijd studeren. Daarom worden de sessies van de zogenaamde summerclass en winterclass achter elkaar in één week gegeven. Voorbeelden: strategisch management, innovatie management, product management.

Workshop

Een workshop is een één of tweedaagse training waarin een bepaald op zichzelfstaand thema wordt behandeld. Voorbeelden: creatief denken, visievorming, marktonderzoek.

Seminar

Een seminar is een zeer korte training van een paar uur rond één thema. Voorbeelden: een bepaald management-model, een boekbespreking of een proefles.

In-company

Een in-company training is maatwerk en wordt samengesteld naar behoeften van de client die de deelnemers aanlevert. Deze vorm van training kan een variant op de masterclass zijn of op de workshop of een mix van beide. Ook de methode is een onderdeel van overleg met de client, hoewel in-company training zich bij uitstek voor Frank's methode leent. Voorbeelden: heisessie, brainstormsessie, business-case.

Opleiding

Bij opleidingen volgt Frank de door de business school gehanteerde methode.
© Frank van Ormondt Advies en Educatie 2007-2019. All rights reserved. | Bijgewerkt op 9 juli 2019